12 januari 2016

Nytt år, ny investering!

Gott nytt år alla! Vi har haft en lugn och skön långledighet, men nu är det slut med lata dagar, vardagen tar vid, ganska skönt ändå.

Det har ju inte varit så många börsdagar mellan helgerna och de dagar som varit har mest gått i moll.

Jag har använt de öppna börsdagarna till några sista korrigeringar när det gäller kvittning, bland annat har jag sålt Alimak där jag fick fram en förlust att kvitta med. Det är möjligt att jag köper tillbaka aktierna i ett senare skede.


Jag kan lägga till en ny aktie i portföljen och det är it-bolaget Softronic. Jag har länge saknat en it-konsult bland innehaven, de har ju haft det ganska tufft de senaste åren och har fortfarande hård konkurrens. Tidigare har jag varit aktieägare i Avega, men bolaget hade svårt att lyfta och jag tröttnade.

Softronic visar upp fina tillväxtsiffror, det senaste kvartalet ökade omsättningen med 17 procent jämfört med samma period 2014. Bolaget delar dessutom ut bra. Jag hoppas förstås att Softronic ska fortsätta växa under ökad lönsamhet, men som sagt branschen är högt konkurrensutsatt.

Annars är den stora frågan om hur börsen kommer att gå framöver, efter en tråkig start på året är det lite lugnare idag, om det är ett tillfälligt lugn återstår att se. Jag har heller inget svar på frågan, men följer utvecklingen noga.

Dock finner jag en del varningstecken på att konjunkturtoppen närmar sig, ett är mängden nyintroduktioner där kurserna rusar i höjden.

Jag ser med intresse fram emot kommande rapportsäsong då de flesta bolag också annonserar sin utdelning, spännande!

10 kommentarer:

Anonym sa...

Vadå "toppen närmar sig"? Börsen är ner 20% sedan i våras så toppen har för länge sedan passerats.

Per Penning sa...

God fortsättning! Softronic har en fin direktavkastning, lite högre än branschen i stort. Det finns dock stabilare papper. :)

Anonym sa...


Jag delar tidigare "anonym:s" kommentar. Den 27 april 2015 nådde OMX30 index nivån 1720. Den 12 januari 2016 var samma index 1351 motsvarande en nedgång på 21,5%.

Beträffande din kommentar:"Dock finner jag en del varningstecken på att toppen närmar sig, ett är mängden nyintroduktioner där kurserna rusar i höjden." undrar jag om du, som det står uttryckt, menar att börsen är på väg upp igen mot ett nytt All-time-high (dvs över 1720)?

finansmamman sa...

Hej,
Jag menar konjunkturtoppen, har rättat i inlägget. Tack för påpekandet.

Anonym sa...


Det blir allt märkligare måste jag säga. Hela det ursprungliga avsnittet handlade om börsens utveckling ("Annars är den stora frågan om hur börsen kommer att gå framöver..." respektive "Jag ser med intresse fram emot kommande rapportsäsong..."). Sedan korrigerar du det till "konjunkturtoppen". Men är det relevant att bedöma konjunkturläget efter antalet nyintroduktioner på börsen? Börsen och konjunkturen plägar inte att gå hand i hand med jämna steg. Detta såtillvida att börsen i mångt och mycket styrs av framtida förväntningar och därmed tenderar att ligga före konjunkturutvecklingen.

Anonym sa...


Är det en händelse som ser ut som en tanke? I helgen som gick släppte Stockpicker sitt Vinnarnummer där de rekommenderade aktierna för 2016 presenterades. En av dessa var just Softronic. Även T Rosén har i dagarna rekommenderat detta bolag.

Signs sa...

Jag har en mkt fin IT konsult aktie som grund i utdelningsportföljen, Precio FIshbone. Mkt fin uteveckling. Men har också försökt hitta ett kompleterande risk/reward case bland IT konsulterna och köpte till slut i Prevas. Turnaround case som jag är mkt osäker på. Två års horisont ger jag deras potentiellla turn around till mer stabil lönsamhet.

Anonym sa...


Du konstaterar beträffande Softronic att "Bolaget delar dessutom ut bra". Visst kan en direktavkastning på ca 5% verka lockande. Men när den direktavkastningen åstadkoms genom att hela årsvinsten går åt till att täcka kostnaden för utdelningen finns anledning till eftertanke och analys. I allra högsta grad så inte minst mot bakgrund av att utvecklingen vad gäller både omsättning och vinst gått åt fel håll vad gäller helårsresultaten.

Har du uppmärksammat detta faktum? Hur tolkar du det och vilka slutsatser drar du? Ser du några risker med att hela vinsten går åt till att ge utdelning?

finansmamman sa...

Hej,
Till Signs,
Tack för tipset om Precio Fishbone, har tittat lite på bolaget, ser klart intressant ut.

Till Anonym,
Jag nämner antalet nyintroduktioner endast som ett tecken, det finns fler. Ja, börsen brukar ligga före konjunkturen.

Angående Softronic, behöver inte bolaget kapital för investering, lagerhållning, förvärv etc. kan vinsten delas ut. Om allt går som det ska, tillförs ju bolaget nytt kapital genom nya order.

Anonym sa...


En IT-konsult som Softronic behöver väl knappast "kapital för lagerhållning". Man säljer tjänster och inte varor. Dessutom konstaterar du ju själv att bolaget har haft det tufft och att branschen präglas av hård konkurrens. Softronics försäljningsutveckling har de senaste åren inte varit något att jubla åt. En strategi i ett sådant klimat är att växa genom förvärv och till det krävs kapital. Betraktar man företagets balansräkning utgörs tillgångssidan redan idag till mer än hälften av goodwillposter. Visst tillförs bolaget kapital genom fakturering (snarare än order) men har man idag en synnerligen blygsam vinstmarginal blir det inte speciellt mycket kvar på sista raden.