31 augusti 2014

Har fått 100 000 kronor att investera


Vad skulle du investera i om du fick 100 000 kronor idag? Så löd frågan jag fick från Avanza Bank i veckan.

Eftersom jag mest investerar i aktier så håller jag mig till det. En långsiktig investering i tre aktier med 30 procent vardera och 10 procent i en krydda.

Jag placerar 30 procent i strålterapibolaget Elekta, efter några tuffa kvartal är aktien pressad och det finns goda möjligheter till uppgång, orderingången ser trots allt bra ut. Men jag förväntar mig ingen omedelbar uppgång, utan ger bolaget tid.

Min andra investering är programvarubolaget Vitec. Ett nischat bolag som visar fin tillväxt och lönsamhet år efter år. Vitecs affärsmodell är en hög andel repetitiva intäkter vilket gör att investeringen känns tämligen säker.

Jag gör den tredje placeringen i investmentbolaget Investor, vars innehav är stora noterade bolag som ABB, SEB, Atlas Copco, Ericsson och AstraZeneca. Stabilt och bra bolag som ger god riskspridning, dessutom är utdelningen bra och troligtvis höjs den igen kommande år.

Jag kryddar med solenergibolaget Etrion som har sin verksamhet i Italien där bolaget bygger och driver solkraftverk. Etrion expanderar och gör nu satsningar i Chile och Japan. Stor potential finnes, men risken är hög. Det kan dröja innan vi ser resultat av investeringarna, men jag tror på solkraft.

Eftersom världen är föränderlig kan investeringarna behöva omprövas över tid. Läs gärna mina tidigare tankar och funderingar runt Elekta, Vitec, Investor och Etrion.

29 augusti 2014

Smått och gott från Elektas stämma

Igår besökte jag som planerat Elektas bolagsstämma i Stockholm. Det var även rapportdag för bolaget och medan vi satt på stämman hann aktiekursen sjunka med nästan 10 procent efter en dålig rapport, inte roligt.

Nya vd:n Niklas Savander berättade i sitt anförande om året som gått och hur han ser på framtiden, även rapporten kommenterades.

Lönsam tillväxt har högsta prioritet, men för att nå dit finns en hel del utmaningar enligt vd. Åtgärdspaket har satts in och organisationen ska vässas.

Utbildning har fått en alltmer framträdande roll och under året har Elekta öppnat utbildningscenter för strålbehandling både i USA och Kina. I USA har redan över 2000 kunder utbildats på centret i Atlanta.

I USA ses en konsolidering inom sjukvården, mindre kliniker läggs ner eller går samman i ett större sjukhusnätverk, vilket enligt vd gynnar Elekta då många gånger utrustningen ska uppdateras på sjukhusen.

I Indien syns lovande signaler, den nya regeringen anses pro hälsovård och förhoppningsvis ska det leda till ökad försäljning för Elekta.

Ryssland visar en temporär avmattning, men den finns nog risk att den kan bli bestående om den politiska oron fortsätter. Med försämrad ekonomi hamnar knappast medicinteknisk utrustning som prio ett. Detta gäller för övrigt andra länder också.

På en fråga från en aktieägare om riskområden, svarade vd att Elekta känner sig trygga med den breda riskanalys bolaget gör på nya marknader. Sen är det svårt att förutspå olika händelser, som ebolaepidemin och oroligheterna i Irak.

Enligt Elekta är det endast 7 procent av världens cancerfall som strålbehandlas i dagsläget, här finns det alltså potential att växa.

Jag behåller mina aktier i Elekta och tror på ökad tillväxt. Med tanke på att cancerfallen ökar världen över och fler och fler marknader efterfrågar effektiv och modern cancervård, tror jag bolag som Elekta kommer att behövas under lång tid framöver. Läs gärna tidigare inlägg om Elekta.

Innan stämman serverades en matbit och kaffe och det var tur för stämman blev extra lång. Jag var tvungen att avvika innan den var slut.

Idag fortsätter nedgången för Elekta, en del ligger i att aktien handlas utan utdelningen.

Trevlig Helg!

27 augusti 2014

Fått förslag att delta i olika crowdfundingprojekt

Under det senaste halvåret har jag fått många mail med förslag på olika crowdfundingprojekt, alltså projekt som är gräsrotsfinansierade. Nystartade företag och projekt söker finansiärer genom "the crowd" över nätet, var och en i gruppen bidrar med en mindre summa.

Crowdfunding kommer förmodligen att växa, genom internet öppnar sig förstås helt andra möjligheter än tidigare att nå ut till den stora massan med olika projekt. 

Dessvärre kommer antagligen crowdfunding även att dra till sig lycksökare, det gäller att läsa på om företagen, vilka ligger bakom, håller affärsidén och hur ser investeringsvillkoren ut.

Jag har fått förslag på crowdfunding när det gäller filmer, inget att bli rik på, utan jag erbjuds ett visst antal biobiljetter. Det liknar mer donation, även kallad reward-based crowdfunding.

I andra projekt har jag blivit erbjuden att köpa aktier och bli delägare, equity crowdfunding. Här gäller det att läsa villkoren noga, vill jag komma ur projektet kan det bli svårt, aktierna handlas inte över börsen. Men tanken är förstås att var kvar tills projektet är slutfört och förhoppningsvis ska investeringen ge avkastning.

Ja, nu är jag ingen expert på crowdfunding, de sidor jag känner till är Crowdcube, FundedByMe och Kickstarter. Förmodligen finns det fler.

Än är det inget projekt som har lockat, men jag är inte främmande för att göra en mindre investering om jag hittar något roligt och intressant. 

Gräsrotsfinansiering är ju egentligen inget nytt, det har alltid funnits, men givetvis i mindre skala innan nätets möjligheter.

Min man har varit med i ett antal projekt med blandad framgång. Jag minns speciellt ett vrakprojekt, den förlista båten skulle innehålla lådvis med fin konjak och likör som skulle delas mellan investerarna. Än har maken varken sett till konjak eller pengar, men roligt projekt.

Första skörden druvor från trädgården.

26 augusti 2014

Beijer Alma, en intressant aktie

Beijer Alma är ett välskött bolag som fortsätter att utvecklas positivt. Den senaste rapporten visar fortsatt ökad tillväxt, om än liten.

Resultatet före skatt blev 116 miljoner kronor, att jämföra med 114 miljoner kronor samma period föregående år. Omsättningen ökade till 876 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets 837 miljoner kronor.

Dotterbolaget Lesjöfors visar minskad försäljning, det är framför allt efterfrågan på chassifjädrar som dalat, en stor anledning är det varma vädret då färre chassifjädrar förbrukas. Föregående år låg försäljningen på topp efter det kalla vinterhalvåret. Vi kanske ska hoppas på en kall vinter...

Då visar Habia Cable desto större ökning, orderingången steg med 18 procent under andra kvartalet och kabelförsäljningen till basstationsantenner ökade med hela 66 procent. Den höga efterfrågan väntas fortsätta, bland annat Kinas uppgradering av 4G-nätet bidrar positivt.

Det är glädjande att det tredje benet, Beijer Tech visar tillväxt, orderingången ökade med 8 procent under andra kvartalet. Den främsta tillväxten kommer från område Industriprodukter.

Beijer Alma har som sagt flera ben att stå på och jag tror att det snart kan komma ett fjärde ben. Hur som helst är det ett kvalitetsbolag med bra ledning, bolaget ger dessutom bra utdelning. Vid en rekyl kan jag tänka mig att öka i bolaget. Läs gärna tidigare inlägg om Beijer Alma.

Nu ska jag åka och titta på ny diskmaskin, den gav upp redan i våras och familjen börjar tröttna på att diska för hand.

25 augusti 2014

En av mina kryddor annonserar nyemission

Börsveckan börjar med en liten uppgång, trevligt. Elekta klättrar sakta uppåt, förväntningar på en bättre rapport än den föregående hjälper till att dra kursen.

Rapporten kommer på torsdag, dagen innan rapporterar även medicinteknikbolaget Raysearch som verkar inom samma sfär. Spännande vecka!

En av mina kryddor, probiotikabolaget Ellen annonserar en nyemission. Det kommer inte som någon överraskning att bolaget behöver stärka finanserna igen för att kunna fortsätta driva verksamheten framåt.

Efter diverse problem och vd-byte ser det något ljusare ut för Ellen. Jag tror det är rätt att koncentrera sig på de stora marknaderna istället för att lägga tid på små marknader som inte ger något.

Det spelar ingen roll om Ellen har distributörsavtal med alla europeiska länder, produkterna måste sälja och konsumenter bearbetas. Det räcker inte med avtal.

Villkoren ser ut som följer:

För varje 7 existerande aktier kan 1 ny aktie tecknas till priset 0,80 kronor. Teckningstiden är 5 september - 19 september och tiden för handel med teckningsrätter är 5 september - 16 september.

Jag kommer att teckna mig i nyemissionen, jag tror på produkterna. Men risken är hög, det är långt ifrån säkert att bolaget lyckas och jag räknar med fler nyemissioner.

I dessa dagar handlar det mycket om valet, utfrågningar, debatter, förslag som ska granskas och hur ska vi komma tillrätta med skolan.

Alliansen vill införa ordningsbetyg för att förhindra stök och att det är stökigt i skolan kan jag intyga efter alla besök jag gjort under årens lopp. Att införa ordningsbetyg kan ha en dämpande inverkan, men det är nog naivt att tro att det gör någon större nytta.

Varför inte göra en översyn av lärarutbildningen? Som det ser ut idag verkar utbildningen innehålla alltför mycket distansundervisning och för lite praktik. En bra pedagog kan oftast få den mest ointresserade elev att engagera sig i skolarbetet. Jag ser gärna ett ökat fokus på just pedagogiken i lärarutbildningen.

21 augusti 2014

Köper Industrivärden

Jag har tidigare skrivit några rader om mina funderingar runt Industrivärden. Istället för att köpa aktier i bolaget har jag fyllt på mitt innehav i Sandvik och Volvo som ingår med stora andelar i Industrivärdens portfölj.

Det är också de bolag som har stått och stampat och dragit ner kursutvecklingen för Industrivärden, men som jag bedömer har störst potential. Jag tror på framtida lyft för båda bolagen, åtgärdspaketen för bättre lönsamhet kommer förhoppningsvis att bita, men det kan ta tid.

Under tiden visar Industrivärdens övriga stora innehav som Handelsbanken, SCA, Skanska, Ericsson, SSAB och nu senast ICA upp bättre resultat.

Min samlade bild av Industrivärden är positiv och efter den senaste tidens kursnedgång ser jag det som ett bra tillfälle att köpa aktier i bolaget.

Jag lägger in Industrivärden i min långsiktiga portfölj och ser också fram emot en bra direktavkastning, runt fyra procent. Jag har valt Industrivärden C som har högre omsättning på börsen.

Men som med alla placeringar kan de behöva omvärderas, det är en ovanligt orolig värld vi lever i just nu och mycket kan hända som får börserna på fall, dessutom är det snart val.

Den här veckan har vi haft besök både från Japan och Grekland. Det var intressant att få en färsk uppdatering över det ekonomiska läget i Grekland, jag kan konstatera att det finns mycket kvar att göra och ljuspunkterna är få.

En liten ljuspunkt är dock att turistströmmarna sakta verkar återvända till landet, en viktig inkomstkälla som går att utveckla.

18 augusti 2014

Startar med stämma i Elekta

Vi hann inte mer än packa ur bilen från en lång sommar i stugan för att strax packa och åka till västkusten för att umgås med släkt och vänner en långhelg, mycket trevligt.

Nu har vi precis fått besök från Japan, så värst mycket börs har jag inte hunnit med, istället grubblar jag mest på vad vi ska äta efter dagens sightseeing. Svenska köttbullar kanske? Problemet är löst åtminstone för idag.

Sen vill jag hinna umgås med dottern som om några dagar återvänder till USA för fortsatta studier och tennisspel. Så fullt fokus på börsen blir det nog inte förrän nästa vecka, då ska jag även besöka Elektas stämma som går av stapeln på torsdag.

Det ska bli intressant att höra hur Elektas ledning ser på framtiden, jag hoppas deras ord kan ge viss vägledning till mina övriga investeringar inom sektorn, C-Rad, Raysearch och Scandidos.

Sistnämnda bolag lämnade en överraskande dålig rapport, extra tråkigt med tanke på att det var första rapporttillfället efter börsintroduktionen. Men jag ger bolaget några kvartal och hoppas på bättre försäljning. Kryddor måste man ha extra tålamod med, men ibland tryter det, även hos mig som är långsiktig.

Då känner jag mig mer positiv till Kinnevik efter att ha studerat deras årsredovisning under sommaren. Det är lätt att tro att bolaget står och faller med Zalando efter all uppmärksamhet, men Kinnevik är så mycket mer.

Det är en stor satsning på online som görs över hela världen och en mängd bolag har etablerats eller är i uppstartfas. Läsning av årsredovisningen rekommenderas, beskrivningar  finns över Kinneviks alla bolag.

13 augusti 2014

Köper Africa Oil

Som jag skrivit tidigare har boken "Det nya Afrika" inspirerat mig till någon form av investering i Afrika. Jag har dock inte forskat djupare i utbudet av Afrikafonder och ETF:er ännu.

Under tiden gör jag en liten investering i oljeprospekteringsbolaget Africa Oil. Aktiekursen har pressats i sommar, flera insiderförsäljningar och torrborrningar har rapporterats. Men den pressade kursen innebär också att det kan finnas potential till kurslyft.

Africa Oil är ett riskfyllt men spännande bolag. Jag ser placeringen som en krydda och tanken är en kortare affär. Samtidigt ger mig investeringen ett bra tillfälle att följa med vad som händer på delar av den afrikanska kontinenten.

Den politiska risken är hög i Afrika och jag är inte lika övertygad som Anders Borg att våra pensionspengar ska tillåtas att investeras där. Pensionspengar bör placeras så säkert som möjligt och inte investeras i högriskprojekt.

11 augusti 2014

Hur bör man tänka vid en börsnedgång?

Jag har fått många mail från oroliga läsare som undrar hur de ska agera på den senaste tidens börsnedgång.

Det finns inget givet svar på detta. Ingen kan förutse hur börsen kommer att gå framöver även om det finns gott om experter som gärna uttalar sig. Mycket pekar på att börsen kan fortsätta upp, samtidigt är det oroligt i världen och börsen kan när som helst vända ned.

Även om börsen över tid hittills alltid gått upp, måste rekyler då och då räknas som något normalt, ett hack i kurvan helt enkelt. Ibland blir det djupdykningar som vid finanskrisen, en del menade till och med att nu var det helt enkelt slut med börsen som handelsplats.

Men förr eller senare efter börsnedgångar börjar hjulen snurra igen och marknaden tar fart, dock kan ta flera år innan en lågkonjunktur har passerat. Viktigt att komma ihåg också, att börsen ligger före, det gäller att tänka framåt.

Det är oerhört svårt att pricka in dessa toppar och bottnar, därför är det enklare att placera långsiktigt i stora stabila bolag. Köper man sen aktier lite då och då, inte bara i uppgång utan även i nedgång minskar risken och möjligheten till ett bra snittpris ökar.

Det är oftast i sämre tider som de bästa affärerna görs, även om det kan ta emot att köpa aktier när det ser som mörkast ut.

Idag är oron på börsen som bortblåst, upp 1,6 procent. Tillfällig uppgång eller inte återstår att se.

Nu börjar sommaren sjunga på sista versen, om en vecka är jag hemma i stan igen och vardagen tar vid, det innebär mer fokus på börs och ekonomi.

Vi har stora fina tomater på gång, hoppas de hinner mogna innan hemfärden.

7 augusti 2014

Byter elbolag

Vårt treåriga elavtal löper ut i höst och vi har i dagarna fått ett nytt avtalsförslag från vårt elbolag Mälarenergi. Vid en snabb titt på elskling.se kan jag konstatera att det går att spara ett par tusen om året genom att byta bolag.

Även Mälarenergi har kampanjpriser, men det är inget man talar om i förnyelsebrevet, den som bara kryssar i och skickar in det nya avtalet förlorar pengar, dessutom har bolaget lagt på en fast avgift. Det lönar sig alltså att jämföra elbolagens priser.

Vi byter nu tillbaka till Vattenfall som ger oss bästa pris just nu. Jag ser däremot inte fram emot bolagets krångliga fakturor, Mälarenergis har varit föredömligt enkla att förstå.

Elpriset är något lägre än sist vi tecknade avtal. Vi väljer en ny treårsperiod, skönt med ett långt avtal och slippa bekymmer om elprisets utveckling.

Sanktionskriget är i full gång. Det är svårt att överblicka konsekvenserna för börsbolagen, vilka bolag drabbas? Idag är det livsmedelsbranschen som berörs, imorgon kan det vara en annan sektor. Helt klart är att sanktionskriget slår mot exportbolagen och börserna, dessutom är det oroligt i flera hörn i världen.

När börsläget är extra svårt att läsa av brukar jag handla med de börshandlade fonderna Xact Bull och Bear. I oroliga tider händer det att jag garderar portföljen till viss del med Xact Bear.

Där jag befinner mig har vi känt en svag doft av brandrök under en vecka, men nu faller ett skönt regn. Jag hoppas det når till den stora skogsbranden som har drabbat många hårt.

4 augusti 2014

Värme ger vinst, Beijer Ref


Vilken rekordvärme. Ja, nu går det ingen nöd på mig som fortfarande befinner mig vid kusten, ett dopp svalkar alltid.

Värmen får mig att tänka på vilka branscher som kommer att dra nytta av det alltmer varma klimatet. Om nu klimatrapporterna stämmer spås en ökad temperatur världen över. Det finns förstås tvivlare på detta, då till exempel USA hade extremkyla i vintras och vintern i Norden lyste med sin frånvaro.

Bolag med affärsområden riktade mot olika typer av kylanläggningar bör ha framtiden framför sig, till exempel luftkonditionering och kylning av serverhallar.

Jag förstår att Facebook byggde sin serverhall i norra Sverige för att spara energi, men kylning lär behövas även där när sommaren är ovanligt varm och går vi sen mot en temperaturhöjning blir det oundvikligt.

Det bolag jag hittar på svenska börsen är Beijer Ref på mid cap som är inriktade på kyla och luftkonditionering, en av världens tre största kylgrossister. Nyligen slutförde Beijer Ref förvärvet av ett italienskt kylbolag som beräknas bidra positivt till resultatet 2014.

Den senaste rapporten var bra, bolaget ökar vinsten och framtidsutsikterna ser goda ut. Det finns säkert andra börsbolag med affärsområden inriktade på kyla, men fördelen med Beijer Ref är att här investerar man enbart inom kylområdet.

Bolaget kan vara värt att titta närmare på, det skulle kunna platsa bra i min långsiktiga portfölj.