31 mars 2015

Hexpol splittar och jag jobbar på med deklarationen

Vad passar bättre än att deklarera i detta trista väder, åtminstone börja så smått. Det blir ju allt lättare att deklarera och förhoppningsvis ska det inte ta så lång tid. Det är spårningen av vissa aktier som kan vara tidsödande, inlösenprogram, uppköp, splittar med mera.

Detta slipper man ju undan med aktierna på ISK eller kapitalförsäkring, men jag har även en vanlig depå som kräver lite arbete. Till min hjälp brukar jag ha Skattemyndigheternas aktiehistorik och Aktiespararnas bilaga, det brukar räcka.

Regeringen föreslår höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring, jag är inte förvånad med tanke på ränteläget som råder. Det är ingen katastrof på något sätt, sparalternativen är fortfarande förmånliga, men om jag inte minns fel är det inte längesedan finansmarknadsminister Per Bolund sa att "det inte är aktuellt att ändra beskattningen på ISK".

Vi kommer med all säkerhet att få se fler skattehöjningar framöver, inte bara höjd bensinskatt och ändrade villkor för rot- och rutavdragen. Det känns osäkert med den nya regeringen som hittills skapat stor oro inom flera branscher och även stört internationella relationer. Det är bäst att ställa in sig på sämre tider.

Styrelsen i Hexpol föreslår en split av aktien 10:1, varje aktie delas upp i tio aktier. Anledningen till splitten är att underlätta handel i aktien. Så bra, det har jag väntat på, egentligen betyder det ingenting, värdet är ju detsamma.

Men på lång sikt tenderar marknaden att "glömma bort" att aktien splittats och det finns goda chanser till att den stiger. Rent psykologiskt är det ju lättare att handla en aktie som står runt 85 kronor än 850 kronor. Beslut ska tas på bolagsstämman i vår.

Goda nyheter även från Hexagon som lanserar ett sparprogram för att motverka negativa valutarörelser, aktien är upp tre procent idag.

Nu ska jag återgå till deklarationen.

28 mars 2015

Nya året har börjat bra för Fabege


Igår blev det en heldag i Stockholm med besök på fastighetsbolagets Fabeges bolagsstämma, den gick av stapeln i Wenner Gren Center, ett av Fabeges fastighetsinnehav.

Vd Chrsitian Hermelin var nöjd med året som gått och kunde konstatera att uppsatta mål hade uppnåtts, positiv nettouthyrning, värdetillväxt, hög takt och balans i investeringar och försäljningar. Dessutom ligger bolaget före tidplanen när det gäller Arenastaden, den beräknas vara färdigbyggt redan 2020, planerat 2025.

Idag har Fabege 50 procent av den totala kontorsproduktionen i Stockholm och äger och förvaltar var 10:e kvm kontorsyta i staden. Bolaget satsar hårt på att utveckla levande stadsdelar, cityliknande med god service, spårbunden trafik ska leda dit och kontoren ska vara moderna och miljöcertifierade.

När det gäller hållbarhet berättade vd att antalet gröna avtal uppgick till hela 86 procent av nytecknad yta. En aktieägare undrade om Fabege har någon ekonomisk fördel med gröna avtal. Enligt ledningen är det lönsamt och en konkurrensfördel då fler och fler kunder kräver gröna avtal, de har alltså fått ett stort genomslag.

Fabege har cirka 43 procent utländska ägare. De ser gärna en lägre belåningsgrad än vi svenskar och det har Fabege tillgodosett genom att få ned belåningsgraden från 66 procent till 56 procent, målet är att den ej ska överstiga 60 procent. Som svensk tycker även jag att det är bra med en låg belåningsgrad.

I år är förutsättningarna ännu bättre för Fabege och det nya året har börjat bra med fortsatt stark efterfrågan. Men styrelseordförande Erik Paulsson inflikade även att det är viktigt att säkerställa en stark balansräkning och förbereda sig på sämre tider, de kommer förr eller senare. 

Hur går det med försäljningen av Friends Arena undrade en aktieägare. I dagsläget har Fabege inga planer på att sälja sin del, men den dag då köpare knackar på dörren och erbjuder rätt pris, ja, då kan en försäljning vara aktuell. Det ska förresten bli intressant att se vad det franska bolag som tagit över driften av Friends Arena kan uträtta, alla hoppas förstås på ökat antal arrangemang.

Fabege är ett av mina fastighetsinnehav, ett stabilt och bra bolag med erfaren ledning, en aktie jag behåller i portföljen, dessutom är det spännande att se hur de olika projekten växer fram.

Nu har jag mest sett hur Arenastaden växer fram när jag passerat med tåget, men nästa gång jag tar bilen ska jag göra en avstickare och köra igenom de nya stadsdelarna, Arenastaden och Solna Business Park.

Som väntat blev det en lugn stämma, inga kontroversiella frågor stod på dagordningen. Efter stämman serverades mat och dryck och alla aktieägare fick med sig ett fång tulpaner hem, i Fabeges färger förstås. De pryder nu så fint middagsbordet. Tack!

Trevlig Helg!

25 mars 2015

Ser över pensionen


Det orange kuvertet har dykt upp i brevlådan. Jag har valt att behålla utskicket brevledes, det ger en nyttig påminnelse att se över pensionsparandet. För att få hela bilden över pensionen brukar jag gå in på minpension och göra en prognos, då räknas även tjänstepension och privat pensionsförsäkring med.

När det gäller premiepensionen har de fonder jag valt gått upp med 16 procent, under snittet som är 21 procent. Jag är trots allt nöjd och gör för närvarande inga förändringar i ppm, jag ligger kvar i Avanza Zero, Didner & Gerge Aktiefond och Skagen Global.

Men jag håller ögonen på Skagen Global som bytt förvaltare, det är lite för tidigt att säga än vad det betyder för fondens utveckling. Även Didner & Gerge har gjort ett förvaltarbyte, men här finns de två grundarna kvar i bakgrunden och värnar om företagskulturen.

Vinnare är soffliggarfonden Ap7Såfa som går bra i goda tider med sin hävstång, men det kan gå snabbt utför när hävstången verkar i motsatt riktning.

För den som är ung har det mindre betydelse, många goda och dåliga år kommer att passeras, för äldre har det desto större betydelse, det vore ju tråkigt om fonden tappat i värde när det är dags för pension.

I år har även dottern fått det orange kuvertet. Lite tidigt att börja tänka på pension i 20-årsåldern, men det är naturligtvis viktigt att veta hur pensionssystemet är uppbyggt. Bra att öppna kuvertet och studera innehållet med andra ord.

Men i den åldern tycker jag det är för tidigt att börja spara till pensionen, mycket annat kommer före som till exempel bostad och utbildning. Men det är viktigt att så småningom komma igång med ett pensionsparande, det är lättare efter några år på arbetsmarknaden och med en mer tillåtande ekonomi.

24 mars 2015

Stryker en krydda

Det har varit lite lugnare på börsen den senaste tiden, inte konstigt med tanke på uppgången som varit och det sker säkert en hel del vinsthemtagningar, för vet vet hur länge den uppåtgående börstrenden varar.

Tobii som jag nämnt tidigare meddelar att bolaget siktar på en börsintroduktion under andra kvartalet, spännande. Bolaget är världsledande inom eyetracking, en teknologi där datorer styrs med ögonrörelser. Mycket intressant bolag! Jag ska återkomma till Tobii då villkor, datum och prospekt finns att läsa.

Volvo har inlett året bra och aktiekursen har just passerat 100- kronorstrecket och ser ut att kunna fortsätta uppåt. Åtgärdspaketet börjar äntligen bita och bolaget har stor hjälp av den starka dollarn, rykten om ny vd kanske gör sitt till.

En annan aktie som passerat 100 kronor är Tele2, jag kan tänka mig att det är den föreslagna utdelningen som lockar, men även rykten om uppköp bidrar nog till uppgången. Jag hoppas förstås på fortsatt uppgång för både Volvo och Tele2.

När det går uppåt för några bolag är det nattsvart för andra, jag tänker på Dannemora Mineral som gått i konkurs. Det var i och för sig ingen större överraskning, men vi är säkert många som hade önskat en fortsättning för bolaget.

Men med det låga järnmalmspriset och när kunderna sviker på grund av osäkerhet i bolagets finanser, ja, då ska det mycket till för att någon vågar satsa de pengar som behövs för att driva gruvan vidare.

Det tar tid att starta gruvor, även om den här gruvan varit i bruk tidigare. Om jag inte tar helt fel var det cirka nio-tio år sedan det började pratas om att starta upp gruvan igen, sen ska beslutsprocessen malas genom många långsamma kvarnar, cirka sju år.

Under den tiden hinner priser och efterfrågan på järnmalm förändras, den här gången åt fel håll. Tråkigt för många, andra är glada att slippa damm och oljud från krossen. Själv stryker jag Dannemora från kryddlistan och är glad att jag inte investerat någon större summa.

Nu ska jag ta en kopp kaffe i solskenet.

23 mars 2015

På Beijer Almas bolagsstämma


Beijer Almas bolagsstämma har gått av stapeln. Över 800 personer var närvarande, rekord och 1200 nya aktieägare har tillkommit under året, intresset för aktier och Beijer Alma är på topp konstaterade styrelseordförande Anders Wall som öppnade stämman.

Innan bjöds tillfälle att lära mer om kablar och fjädrar genom en liten utställning.

Vd Bertil Persson berättade om året som gått och hur ledningen ser på framtiden. År 2014 var ett mycket bra år för Beijer Alma, det näst bäst i historien. Det gör att utdelningen kan höjas till 8,50 kronor.

Dotterbolaget Habia Cable förbättrade lönsamheten kraftigt, försäljningen av kabel till basstationsantenner ökade med 56 procent och även en fördubblad försäljning till kärnkraftverk noterades.

Beijer Tech visade bättre resultat än föregående år, bland annat är off-shoreindustrin i Norge ett område där bolaget växer. Men då högre aktivitet önskas vad gäller förvärv och befintlig verksamhet har en ny ledning tillsatts i Beijer Tech.

Lesjöfors visade något lägre resultat. Det var framför allt försäljningen av chassifjädrar som minskade, anledningen är den milda vintern som gör att färre chassifjädrar förbrukas.

Under året förvärvades Sandviks fjädertillverkare i USA, ett milstolpe för Beijer Alma. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen i USA, vad jag förstår är tanken att expandera verksamheten där så småningom.

Vd Bertil Persson berättade att faktureringen de första månaderna i år är i nivå med föregående år, ett stabilt efterfrågeläge. Resultatet förväntas bli i nivå med förra året eller något lägre.

För att växa organiskt planerar bolaget bland annat att expandera inom nya produktområden och genom förvärv. Kanske får vi se ett fjärde ben under 2015.

En aktieägare önskade fler kvinnor i styrelsen, det kunde tillgodoses direkt då Caroline af Ugglas valdes in av stämman. Sen tidigare sitter två kvinnor i styrelsen.

Efter att ha varit ett lite bortglömt bolag tycks fler och fler få upp ögonen för Beijer Alma, roligt. För mig är det ett kvalitetsbolag med bra ledning som jag mycket väl kan tänka mig att öka i.

Efter stämman kunde vi över 800 aktieägare njuta av en fantastisk middag med underhållning. Tack så mycket!

20 mars 2015

Tittar närmare på IAR Systems

IAR Systems är ett spännande it-bolag, det har funnits på börsen i många år. Jag känner till bolaget sen tidigare då min man varit aktieägare, han var tidigt ute, kanske för tidigt då aktiekursen stod stilla under lång tid.

Men nu har kursen fått ett rejält uppsving och marknaden där IAR verkar tycks explodera. Kort sagt levererar IAR programvara för programmering av processorer i inbyggda system.

Mjukvaran programmerar chip som styr produkter inom till exempel fordonsindustrin, konsumetelektronik, medicinteknik och industrin. Ja, de finns på många ställen utan att vi tänker på det, i bilar, robotar, eltandborsten, kameran osv.

IAR har cirka 46 000 kunder globalt. Under åren har även bolaget arbetat upp ett stort nätverk med partners och samarbetar med världsledande processortillverkare.

Då digitaliseringen ökar kraftigt ser tillväxtpotentialen god ut i IAR. Dock har aktiekursen dragit iväg en hel del, budet på Axis kan ha gjort sitt till, spekulationer sattes igång om eventuellt uppköp av IAR.

Internet of things, alltså uppkoppling mot internet är också hett idag, samtidigt finns där stor potential. Digitalisering är framtiden!

Jag är dock lite försiktig med köp av aktier till min långsiktiga portfölj just nu, dessutom är jag mer eller mindre fullinvesterad. Men presentationen av bolaget väckte mitt intresse och jag ska studera det närmare, eventuellt gör jag ett byte i portföljen.

Idag är det vårdagjämning och samtidigt solförmörkelse. Men där jag befinner mig är det mulet och det är tveksamt om jag får uppleva solförmörkelsen. Så synd, efter sol i flera veckor är det mulet just idag.

Trevlig Helg!

18 mars 2015

Sensys Traffic behöver fler marknader

Övriga bolag jag lyssnade till på bolagsdagen var Arise, IAR Systems och Sensys Traffic.

Arise är ledande inom landbaserad vindkraft. Jag har försökt få upp mitt eget intresse för vindkraft, men nej, det lockar inte till investering just nu, det verkar svårt att få lönsamhet på vindkraft i dagsläget. Jag nöjer mig med min investering i solkraft så länge, jag tror mer på den.

Sensys Traffic är bolaget som utvecklar och säljer system för trafikövervakning. Alla har vi säkert passerat deras fartkameror längs vägarna.

Vad jag inte visste var att Sensys även utvecklar systemlösningar för järnvägen APMS, ett strömavtagarövervakningssystem som automatiskt identifierar skador i strömavtagarna som i sin tur bland annat kan förhindra att kontaktledningar rivs ner.

Intressant och med tanke med de stora problem vi har med tågtrafiken i Sverige bör det finnas en marknad. Men även internationellt sett bör potential finnas.

Det är i Sverige Sensys har sin största marknad och för närvarande driver de svenska kontrakten bolagets tillväxt.

Näst största marknad är Mellanöstern där Qatar är senaste kunden, totalt finns där 8-14 länder som är adresserbara för Sensys. Året har börjat bra i Mellanöstern och flera order har kommit in, dock ganska små.

Enligt vd växer marknaden för trafikövervakning med cirka 10 procent per år och Sensys tar marknadsandelar. Dock finns det flera konkurrenter. Som jag ser det behöver Sensys komma in på fler marknader för att det ska kännas riktigt intressant att investera i.

Jag ska återkomma till IAR Systems, ett bolag jag tycker verkar intressant.

17 mars 2015

Småbolagsjakt

På bolagsdagen hos Erik Penser hade jag valt ut fem mindre bolag att lyssna till, ett bra tillfälle att lära känna ledning och bolag lite bättre.

BIMobject var först ut. Det bolaget har jag läst på en hel del om och det tillförde inte mig så mycket nytt utan var mer en bekräftelse på det jag läst och hört tidigare.

På bolagets hemsida och twitter går det att följa hur många nya användare som registreras löpande och antal nedladdningar, enligt vd 1000 nya användare var tredje dag. Läs gärna tidigare inlägg om BIMobject.

Tethys Oil var ett annat bolag som presenterade sig. Oljebolag känns kanske inte så bra att investera i just nu när oljepris och aktiekurser dalar, andra ser köpläge.

I Tethys känns ändå risken något begränsad, den största produktion finns i Oman som står utanför Opec, licensen löper fram till 2040, bolaget har långa kontrakt och finanserna är under kontroll.

Än så länge är endast 10 procent av licenserna utforskade i Oman, det finns alltså mycket kvar att göra. Licensrättigheter finns även i Frankrike och Litauen.

Men trots produktionsrekord i januari finns förstås inga garantier för framtiden. Oljepris och riggpriser släpar och har ännu inte fått genomslag i siffrorna och hur följande kvartal kommer att se ut är svårt att sia om och hur står det till med Sultanens hälsa var en annan fråga som dök upp under mötet.

Riskfyllt men spännande bolag, inget jag investerar i just nu, däremot har jag fyllt på mitt innehav i BIMobject.

Oj, klockan tickar på, dags att börja med middagsmaten.

16 mars 2015

Trappa ned ränteavdraget

I helgen har vi varit och tittat till sommarstugan, vintern verkar inte ha tagit så hårt, men som vanligt finns en hel del att plocka med, nedblåsta grenar osv.

Telefonen fungerade inte heller, men det verkar vara mer regel än undantag numera. Underbart väder och så skönt att veta att hela våren och sommaren ligger framför oss, även om det säkert kommer ett och annat bakslag.

Det blev många koppar kaffe och middag framför tv:n när Avanza Forum gick av stapeln. En bra uppdatering över världens marknader och ledtrådar till var vi kan hitta den bästa avkastningen på våra inversteringar i framtiden. Om man nu inte nöjer sig med placeringar på svenska börsen.

Var och en av de inbjudna gästerna talade förstås för "sin marknad", men jag tyckte ingen lät riktigt övertygande, kanske bra också att inte lova för mycket.

En som däremot entusiasmerar är Hans Rosling som berättade om världsläget på ett lättbegripligt och underhållande sätt.

I sin presentation visar han hur de flesta länder går framåt och råder oss att satsa på turistindustrin, varför inte investera i hotell och museer. För snart vänder turistströmmarna hitåt när befolkningen i Asien och Afrika får det bättre ställt. Jag minns att jag hört de orden från Norwegians vd också.

Finansminister Magdalena Andersson var på plats och fick bland annat frågan om eventuella bostadsreformer i samband med de nya amorteringskraven, men här fick vi inget givet svar, men ändå en känsla av att något är i görningen.

Jag kan inte annat än se att de nya amorteringskraven som ska träda i kraft 1 augusti kommer att elda på bostadspriserna ytterligare fram till dess.

Varför inte passa på att trappa ner ränteavdraget med det låga ränteläge vi har nu. Ibland har jag också funderat över varför den som spar ska betala skatt på räntan medan den som lånar medges ränteavdrag.

Hela Avanza Forum finns att se i efterhand för den intresserade, som vanligt trevligt och innehållsrikt.

Förra veckan besökte jag Erik Pensers bolagsdag, den ska jag återkomma till i veckan.

12 mars 2015

Köper Tele2

Jag har köpt några aktier i Tele2. Det är ingen långsiktig investering då framtiden känns högst osäker för Tele2, utan mer en kortsiktig spekulation. Det är utdelningen jag tänker på.

En ordinarie utdelningen på 4,85 kronor föreslås, inte dåligt i sig, men det vankas dessutom en extrautdelning efter försäljningen av verksamheten i Norge som beräknas uppgå till cirka 10 kronor per aktie.

Nu ska utdelningarna klubbas igenom på bolagsstämman, inget är alltså garanterat i dagsläget. Men jag tror att Tele2 kan få en knuff uppåt då den höga utdelningen kan locka till sig investerare, förutsatt då att inte hela börsen vänder nedåt.

Det får bli en chansning helt enkelt.


11 mars 2015

Räntejakt

Idag fyller Nordea på listan med fasträntebevis, tre nya bolag läggs till, Alcoa, Nabors Industries och Transocean.

Den amerikanska aluminiumproducenten Alcoa ger en årlig ränta på 2 procent. Bolaget är verksamt i över 30 länder och anses marknadsledande. Relativt låg risk med andra ord.

Nabors är verksamt inom oljeindustrin, främst i Nordamerika där bolaget bland annat hyr ut bemannade oljeriggar till oljeproducenter. Det årliga räntan på fasträntebeviset är 4 procent.

Betydligt högre är risken i Transocean som ger en årlig ränta på 6,75 procent. Transocean är också verksamt inom oljebranschen och hyr ut bemannade oljeplattformar till oljebolag som till exempel Chevron.

Då oljebranschen anses riskfylld är det naturligt att räntan är satt högre för de två sistnämnda fasträntebevisen. Skulle jag investera i ränteprodukterna skulle jag läsa på lite om de aktuella bolagen innan investering. Sen bestämmer var och en sin risknivå, alla är vi olika.

Ett annat alternativ till bankboken och räntebevisen är preferensaktier som snabbt blivit populära. Men där finns en del fällor att se upp med, den dagen räntorna vänder upp kommer förmodligen kurserna att sjunka, det är en av fällorna.

Det blir ett kort inlägg idag, jag har en del uträttningar att göra innan jag parkerar mig i soffan för att se Avanza Forum, programmet ser spännande ut.

10 mars 2015

Nya ränteprodukter från Nordea

När räntorna är låga på våra sparkonton dyker nya sparprodukter upp, Nordeas räntebevis är en produkt som snabbt blivit populär. Från början fanns bara sex bolag noterade, men listan har fyllts på  och innehåller idag en bra mix av bolag. Här finns listan över räntebevisen.

Räntebevisen säljs i poster på 10 000 kronor och löper oftast på fem år, men kan när som helst säljas över börsen. Räntan betalas ut fyra gånger om året. Senaste räntebeviset att noteras, så vitt jag vet, är Lindorff som ger en årlig ränta på 3 månaders Stibor + 4,10. Lindorff är verksamt inom kund- och kredithanteringstjänster.

Som alltid med sparprodukter finns en viss risk. Emittenten Nordea i sig är en risk och de underliggande bolagen kan om det vill sig illa gå i konkurs, även om risken är liten. Ju högre ränta, desto högre risk.

I februari lanserade Nordea Fasträntebevis. För närvarande finns fem bevis, Avon, Bombardier, Lindorff, Selecta och US Steel, räntan varierar mellan 4,35 och 4,95 procent.

Fasträntebevisen ger en fast årlig ränta till skillnad mot räntebevisen som har en del av räntan rörlig. Det är den stora skillnaden, i övrigt är de båda bevisen uppbyggda på samma sätt. Läs mer om fasträntebevisen här.

Jag förstår att bevisen har blivit populära, de kan vara ett alternativ till bankboken, bara man är medveten om riskerna. Ett sätt att sprida risken är att köpa olika räntebevis. Själv håller jag mig till börsen, men där är risken förstås betydligt högre.

Imorgon är det dags för Avanza Forum igen, av olika anledningar kan jag inte vara på plats, men jag har tänkt mig att följa evenemanget live framför tv:n i mån av tid. Det fina är att hela dagen även går att se i efterhand, jag behöver inte missa något.

9 mars 2015

Jämställdhet i snigelfart

Vilket härligt vårväder vi haft i helgen och det fortsätter idag. Jag har ställt undan skidorna, nu väntar jag på blåsipporna istället, men visst känns det lite snopet att det blev en så kort vinter för längdskidor.

Internationella kvinnodagen har passerat, det har säkert inte gått någon förbi. Den har funnits i över hundra år och är lika aktuell, kanske behövs den mer än någonsin med tanke på hur svårt många kvinnor har det världen över. Ibland känns det som utvecklingen står stilla.

I välmående länder har vi problem av annat slag, antalet kvinnor på ledande positioner och styrelser i börsnoterade bolag. När det gäller styrelser och kvinnliga vd:ar händer inte mycket, även om det går framåt med små steg.

Jag tror inte på kvotering, men med fler kvinnor på ledande positioner i bolagen, där basen finns, tror jag rekryteringen till styrelserna kommer att öka.

Genom att göra frågan ständigt aktuell genom diskussioner, hot om lagstiftning och projekt som Allbright och Battle of the numbers som arbetar fram förslag till ökad jämställdhet, sätts press på börsbolagen och dess ägare. Jag är övertygad om att en mångfacetterad styrelse skulle gagna företagens lönsamhet.

Glädjande nog har andelen kvinnor ökat i svenska företagsledningar enligt Grant Thorntons årliga internationella undersökning. Jämfört med föregående års undersökning har andelen ökat med två procentenheter och andelen kvinnor är nu 28 procent i svenska medelstora företag. När undersökningarna startade 2004 var andelen 18 procent.

Globalt sett ser det inte lika ljust ut, andelen kvinnor på toppjobb har ökat från 19 procent år 2004 till 22 procent idag, det kan man kalla en långsam utveckling. Den som är intresserad kan läsa hela rapporten här.

6 mars 2015

Elekta kvar i portföljen

Den som passade på att köpa Elekta i samband med kursfallet på rapportdagen har hittills gjort en bra affär. Aktien hämtade sig snabbt och en del rekommendationer hjälpte förstås till, Carnegie höjer till 95 kronor och Swedbank sätter köp men sänker riktkursen från 110 kronor till 105 kronor.

Men det finns även analyshus som har sälj på Elekta och låga riktkurser, men just nu tycks de inte bita på marknaden.

Rapporten för det tredje kvartalet var återigen på den negativa sidan, men trots ett motigt år håller ledningen fast vid helårsprognosen, en omsättningsökning på 4 procent.

Det fjärde kvartalet kommer därför att bli mycket intressant, för att prognosen ska hålla behövs ett väldigt starkt sista kvartal. Ingen omöjlighet i och för sig, om flera storaffärerer ligger i kvartalet, men det är ju långt ifrån säkert.

Jag förstår att det är svårt att göra kvartalsprognoser i ett bolag där orderingången är ojämn, bättre då att se till helår eller längre perioder. Men nu vill jag gärna se att de order som skjutits på framtiden kommer in eller har Elekta helt enkelt tappat marknadsandelar?

Jag ger bolaget några kvartal in på 2015 för att se om orderingången förbättras.

Det är fredag igen och som vanligt undrar jag var veckorna tar vägen, ibland känns det som det är fredag varje dag. Hur som helst är det skönt med helg och metrologerna spår fint vårväder, kanske premiär för kaffe på altanen.

Trevlig Helg!

4 mars 2015

Är det dags att sälja nu?

 
Efter den senaste tidens börseufori är det många som ställer sig frågan om det är dags att sälja av aktier eller rentav gå ur aktiemarknaden. En fråga som återfinns i många mail jag fått.

Det finns förstås inget givet svar. När börsen toppar kommer en rekyl allt närmare, men rekyler hör till och börsen kan också gå sidledes långa stunder. Ingen vet heller om det kommer en mindre rekyl eller en större nedgång.

Om man ska sälja eller inte beror på många faktorer, ska pengarna användas inom en snar framtid eller är placeringarna långsiktiga och hur ser riskviljan ut, vilken risk vill jag ta? För inga placeringar på börsen är riskfria, även om aktier kan delas in i olika risknivåer händer det att även stabila bolag misslyckas.

Den som absolut inte vill se delar av kapitalet försvinna, även om det är tillfälligtvis vid en nedgång, kanske gör bättre i att ha pengarna på ett sparkonto även om räntan är i stort sett obefintlig.

Eller sälja delar av innehavet, säkra några vinster och fortsätta vara med på börsen med resterande innehav. Det är en annan strategi.

Men alla går inte i säljtankar, många vill in på börsen och den långsiktiga placeraren ser ofta rekyler som ett bra köptillfälle.

I nuläget är jag försiktig med nya investeringar, det tar emot att köpa aktier på nuvarande nivåer och jag inväntar bättre köptillfällen, dessutom är jag mer eller mindre fullinvesterad i aktier.

En bra strategi är att köpa aktier i omgångar, den som har oturen att köpa aktier då börsen toppar, kan köpa fler i en nedgång för att på så sätt få ett bra snittvärde. Att försöka tajma börsen är väldigt svår, skapar oro och tar mycket energi.

Nu ska jag ta mig en titt på Elektas rapport, kanske ett bra tillfälle att snitta ner kursen.

2 mars 2015

DGC One tillbaka igen

I veckan som gått har Lexington presenterat sitt första bokslut som börsnoterat bolag. Genom prospektet inför noteringen hade jag redan tagit del av en del siffror, så rapport och bokslut var ungefär som jag väntat mig, men alltid skönt att få svart på vitt.

Trevligt dessutom med 50 öre i utdelning, en överraskning. Än har jag inte kompletterat mitt lilla innehav, jag avvaktar tills den värsta rusningen har lagt sig, om den nu gör det.

I Tyskland pågår löneförhandlingar mellan fack och arbetsgivare, ett första avtal för industrin är på plats som ger cirka 3,3 procents löneökning.

Det är en indikation på kommande avtalsnivåer i Europa, men frågan är vad löneökningarna hamnar på i Sverige. Hamnar de under övriga Europa bör konkurrensläget förbättras och gynna våra exportbolag.

Det ska bli intressant att följa kommande löneförhandlingar och se vad de leder till, men för närvarande gör jag inga förändringar i min portfölj.

DGC One som har haft en liten svacka har kommit tillbaka efter rapport och förvärv av it-driftbolaget Donator. I och med köpet täcker DGC även in västra Sverige och får en bra plattform att växa vidare på i området.

Bokslutet visar att 2014 var det bästa året hittills för DGC och det nya året har också börjat bra, med vunnen upphandling av Åklagar- och Ekobrottsmyndigheternas datakommunikationstjänster. Flera uppenbarligen nöjda kunder förlänger även sina avtal med DGC, bland annat Bravida och SF Bio.

Bolaget fortsätter alltså att vinna avtal inom offentlig sektor, ett relativt nytt område för DGC. Här bör finnas tillväxtmöjligheter. Jag behåller mina aktier i DGC, bolaget känns stabilt med långa kundavtal som ofta ger repetitiva intäkter, dessutom höjs utdelningen till 5 kronor.