21 februari 2016

Fångar upp CellaVision efter kursdipp

Rapportperioden börjar lida mot sitt slut, extra intressant för mig var it-konsulten Softronics rapport eftersom det är ett av mina nya innehav. Fjärde kvartalet fortsätter i samma goda riktning, omsättning och resultat ökar, bolaget höjer dessutom utdelningen.

Bokslutet berättar att Softronic ökar omsättningen med 11,6 procent jämfört med fjolåret och resultatet före skatt ökade till 38,6 miljoner kronor, jämfört med 25,4 miljoner kronor föregående år.

Det är bra siffror och jag hoppas förstås att bolaget kommer fortsätta växa under lönsamhet, men som jag skrivit tidigare är konkurrensen knivskarp och det finns givetvis inga garantier för fortsatta framgångar. Men just nu ser det ljust ut och jag behåller mina aktier i Softronic.


Ett annat bolag som lämnat bokslut är medicinteknikbolaget CellaVision. Även här visas mycket fina siffror upp, nettoomsättningen ökade med 10 procent och rörelseresultatet ökade från 42 miljoner kronor till 65 miljoner kronor år 2015, inte illa.

Men ändå har aktiekursen sjunkit en hel del sen bokslutet. Ja, det fjärde kvartalet visar på minskad omsättning, men då får man inte glömma att CellaVision fick en stor order inom veterinärmarknaden fjärde kvartalet 2014, där finns en del av förklaringen till sjunkande siffror.

Satsningen fortsätter på veterinärmarknaden men också på humanmarknaden som är betydligt större. Med tanke på att endast cirka 12 procent av världens blodlaboratorier använder sig av en digital lösning är potentialen stor i bolaget, det finns alltså många nya marknader att bearbeta, som till exempel Mellanöstern.

Det har varit ett bra tillfälle att fånga upp CellaVision i och med kursdippen efter rapporten och även om kursen vänt upp igen kan jag tänka mig att öka på innehavet. Jag ser CellaVision som ett långsiktigt innehav och tror att bolaget går en spännande framtid till mötes.

Till sist, jag lyssnade till P1 intervjun förra veckan med Mehmet Kaplan som föreslog minskade ränteavdrag, äntligen någon som vågar sticka ut hakan. Jag har aldrig förstått varför lån ska premieras av staten, medan sparande bestraffas, samtidigt bekymrar sig regering och riksbank över svenska folkets ökande skulder. Var finns logiken?

Nästa vecka blir det några dagars skidåkning, det ska bli härligt och jag hoppas på mycket snö och sol.

7 kommentarer:

Janne sa...

Tack för din information! Jag känner inte till dessa bolag men det är kanske dags att informera sig.
Ang inkomstskatter; Utöver inkomster vill ju staten ta in skatter på diverse områden för att finansiera sin budget. En av dessa källor har då traditionellt varit att beskatta räntor och andra kapitalinkomster, med all rätt tycker jag! Jag minns 80-talet (tror jag det var) när räntorna lades ovanpå övriga inkomster och beskattades med 80-procentig marginalskatt. Konsekvensen var då att ränteutgifter också skulle kunna dras av!
Det stimulerade verkligen till att låna kapital och köpa fastigheter t.ex.
Det som var mindra bra var att man utan andra åtgärder i ett slag ändrade marginalskatterna!
Sen fastställde man att kapitalskatten skulle vara 30% med smärre undantag. Detta har lett till ett idag mycket "orättvist" lapptäcke. T.ex. har folk som inte har några inkomster heller inget att dra av kapitalkostnader mot.
Annars håller jag i princip med dig att man inte ska stimulera låntagandet men det är stora omvälvningar och jag förstår att det tar emot att ändra den grundläggande beskattninngsprincipen.

Anonym sa...

Hej,
Jag har följt din blogg ett tag nu och den är väldigt inspirerande.
kan du inte uppdatera kolumnen "Några innehav i min portfölj" som ligger här på sidan, eller är den uppdaterad som den är idag?
MVH

tobbe sa...

hur ser du på nfo drives nu för?

finansmamman sa...

Hej,
Till Janne,
Ja, det är inte lätt att hitta en rättvis beskattning och att ändra ränteavdraget är känsligt.

Till Anonym,
Jag har lagt till några nya innehav. Kul att du uppskattar bloggen.

Till Tobbe,
Det har tagit betydligt längre tid att få fart på bolaget än vad jag väntat mig, men jag kommer att behålla mina aktier tills vidare.

Tobbe sa...

Tack finansmamman, hur är det med patentet då skaparen dog fick han med det i graven eller hur blev det? Vet att det var lite diskussioner angående det.

Tobbe sa...

Fick mitt svar idag

Patentfråga
I och med utgången av 2015 löpte det avtal ut som gav NFO Drives ensamrätt till vissa patentt. Bolaget förhandlar nu med uppfinnarens dödsbo, till vilket patentet tillhör. NFO hänvisar i bokslutskommunikén till det mandat som gavs styrelsen på årstämman som stipulerar att maximalt 20 m aktier kan ges ut. Bolaget har ej mer info i dagsläget och vi avvaktar utfallet som alltså kan bli att patenten förvärvas.

finansmamman sa...

Hej,
Så bra att du fått svar och delar med dig.