11 november 2015

Vitec splittar

Efter att aktiekursen har stått stilla en tid, runt 300 kronor, har programvarubolaget Vitec fått fart igen och slår nytt kursrekord, 340 kr just nu. Den senaste rapporten visar på fortsatt fin tillväxt och under hösten har nya kunder och order fortsatt att droppa in.

I dagarna annonserar också Vitec en split 5:1, alltså varje aktie delas upp i fem aktier. Det kan också vara en bidragande orsak till uppgången, en split brukar vara en fördel för aktieägarna, inte omedelbart men i det långa loppet.

En split ändrar i sig ingenting mer än att det blir fler aktier i bolaget och en prisändring på aktien, men det finns en psykologisk effekt, handeln kan öka då det är lättare att handla en aktie som inte känns dyr.

När det gäller Vitec ska bolaget först klubba igenom förslaget om aktiesplit på en extra bolagsstämma 9 december. Spännande!

Medicinteknikbolagets CellaVisions rapport var så bra som jag hoppats på och aktiekursen belönades med ett lyft. Order från veterinärlabb i Nordamerika bidrog till den stora omsättningsökningen, det är ett nytt område då CellaVision annars koncentrerar sig på humanmarknaden som är betydligt större.

Men vem vet, kanske CellaVision kan ta  nya order inom djursegmentet i framtiden. Inom humansidan använder endast cirka 12 procent av världens blodlaboratorier bolagets digitala lösning.

Det finns alltså en stor marknad att bearbeta, det gör att potentialen är god i CellaVision, även om det kan ta tid att övertyga en konservativ kundgrupp.

Jag behåller både Vitec och CellaVision i portföljen.

Inga kommentarer: