27 februari 2013

Äntligen investeraravdrag på gång

Det italienska valet fick marknaderna på fall, politiskt dödläge och sämsta tänkbara utgång. Det har varit ett bedrägligt lugn i eurozonen en tid, men problemen finns ju fortfarande kvar och kan när som helst blossa upp,  med börsoro som följd. Det är tufft att vara aktieplacerare ibland...

G5 Entertainment ser starka ut, intäkterna 2012 ökade med 74 procent jämfört med samma period 2011 och rörelseresultatet ökade med 47 procent.

Bolaget rapporterar en bra start på året, så bra att det kan bli ett rekordkvartal. Nya spel fortsätter att lanseras och ledningen siktar på tillväxt i nivå med 2010-12.

Under 2013 avser G5 att byta lista från Aktietorget till Nasdaq OMX, ett listbyte brukar innebära ökad likviditet i aktien och bättre genomlysning. G5 börjar närma sig rekordnivåer igen.

Den senaste tiden har det varit trevligt att vara aktieägare i investementbolag, de flesta har gått mycket bra, undantag då Ratos som har en svacka, men jag är inte orolig, de kommer säkert tillbaka.

Kinnevik skiljer ut sig genom sina stora satsningar på onlineområdet, e-handeln växer så det knakar och det känns bra att vara med på den resan.

Efter stora investeringar inom området slår Kinnevik av på investeringsstakten och ska fokusera på utveckling av befintliga innehav, det låter sunt.

Om Kinneviks satsning på online är rätt eller inte, meningarna går isär, det får tiden utvisa. Men bolaget består ju inte enbart av online, telekom och tjänster är en annan stor del, mindre delar är jordbruk, media och papper. Viss riskspridning alltså.

Men för att få ännu bättre riskspridning är jag även aktieägare i Investor som innehåller en mer traditionell portfölj med stora stabila bolag som bas.

Det är en fördelning jag känner mig nöjd med, Kinnevik är spännande men det är oerhört svårt att värdera onlinesatsningarna. Tryggt då med Investor som komplement.

Di berättade häromdagen att ett förslag från regeringen gällande investeraravdrag är på gång. Privatpersoner ska ges möjlighet till avdrag med hälften av investeringen i små företag som startar upp eller vid nyemission, högst 650 000 kronor om året och aktierna måste behållas i fem år.

Ja, det var korta drag, jag har inte läst förslaget i sin helhet, men det låter mycket intressant om förslaget skulle träda i kraft.

Inga kommentarer: