27 maj 2008

Vosvik bra kombination

Det verkar vara en otroligt krånglig process att förvärva mark i Ryssland och få den ägarregistrerad. Jag har tittat lite i prospektet jag fick av Black Earth Farming i samband med teckning av aktier. Där kan man läsa om bolagets kortsiktiga och långsiktiga mål angående markförvärv, de verkar ligga väl i fas med målsättningarna. Man kontrollerar nu 325 000 hektar mark och måsättningen är 350 000 hektar i slutet av år 2008. Man har ägarregistrerat 69 000 hektar, varav 40 000 i år, målsättning är att erhålla lagfart till 300 000 hektar i slutet av år 2009. Idag blir det telefonkonferens, får se om något nytt kommer fram.

Kombinationen Kinnevik och Lundin tänker jag hålla ögonen på, kanske planeras nya projekt i Ryssland? Nu senast köper man tillbaka Kontakt East genom sitt gemensamma bolag Vosvik (Vostok Nafta, Kinnevik), och man verkar öppen för fler affärer i Ryssland. Det blir spännande att följa det nya bolaget Vosvik.

Jag har själv haft aktier i Vostok Nafta för längesedan, men gjorde misstaget och sålde, det är nog en av mina sämsta affärer, men man får rikta blickarna framåt istället, det kommer nya tillfällen till bra affärer.

Inga kommentarer: