26 september 2007

Korta aktieaffärer

Kortare aktieaffärer är väl egentligen inget att rekommendera, men det är ju alltid roligt att prova lyckan. Jag förespråkar långsiktighet och kan av egen erfarenhet tala om att det lönar sig att vara uthållig. De år jag gjort korta affärer, har jag lika gärna kunnat lega kvar med mina placeringar, det hade lönat sig bättre, istället för att köpa och sälja hela tiden, och missat en del uppgångar. Det är ju näst intill omöjligt att pricka rätt hela tiden. Jag läste för en tid sedan, att 10 000 kr investerat 1992, växte på 15 år till 89 000. Har man däremot köpt och sålt under den tiden, och missat de 40 bästa dagarna, minskade beloppet till 9600 kr, dessutom kan man gå miste om utdelningar, splitar osv. Men många är otåliga och vill ha snabba pengar...
Min portfölj är långsiktig, men jag tänker ändå ta en liten summa pengar (som jag kan avvara) och göra korta affärer, mest för att det är spännande. Jag tänker börja nästa vecka, och kommer att rapportera hur det går.

Inga kommentarer: