7 september 2011

Bra med ökad satsning på matematiken

Det är snabba svängningar på börsen, uppåt idag efter ett väntat räntebesked från Riksbanken. Räntan förblir oförändrad.

Det var Skandia Liv som köpte en stor post i Probi häromdagen då Skånemejerier avyttrade sina aktier, inte Danone som jag trodde. Aktien håller emot bra i börsturbulensen.

Regeringen satsar 2,6 miljarder kronor för att förbättra matematikundervisningen. Efter att resultaten i matematik visat sig bli allt sämre för varje år som går och intresset dalat för naturvetenskap tar nu regeringen ett krafttag. Det tycker jag är bra.

Med två barn i skolan som fått minimal katederundervisning vad det gäller matematik, tror jag också på mer lärarledda lektioner.

På Kunskapsskolan (där min son går), en skola som bygger på att man jobbar självständigt, har man nu insett problemet och har utökat den lärarledda undervisningen. Återstår att se om det ger önskat resultat.

Min dotter som tidigare gått på Kunskapsskolan, har nu lärarledda lektioner på gymnasiet och tycker numera att matematik är ganska roligt och inte alls så svårt som hon tyckte tidigare. Så fram för mer lärarledda lektioner!

Med ökade matematikkunskaper som i sin tur ger stärkt självförtroende, tror jag att ansökningarna kommer att öka till de naturvetenskapliga och tekniska programmen i framtiden.

Inga kommentarer: