8 maj 2007

Nyemission i Eastpoint

Det står att läsa i "ngnews" att Eastpoint tillförs ca 50 miljoner kronor i en nyemission, anledningen är att underlätta en fortsatt internationell expansion. Bolagets Vd Eric Forsner säger att det finns stora möjligheter att växa under lönsamhet. Emissionen riktar sig till bolagets aktieägare. Teckningskurs: 0,15 öre och fyra aktier ger rätt till teckning av en ny aktie. 15 maj beräknas vara sista dag för handel med rätt för att deltaga i emissionen.
Samtidigt söker Eastpoint om listning på First North, detta för att underlätta handeln med aktien. Efter listningen genomförs en sammanslagning av aktierna, för varje 100-tal aktier erhålls en aktie.
Det händer alltid något med Eastpoint, ett spännande bolag (men riskfyllt). Jag funderar på att köpa fler aktier, ska räkna lite på emissionen och kanske jämna till börsposten. Samtidigt tycker jag att värderingen är hög, runt 30 öre, men det är ju några dagar kvar till 15 maj, lite tid att fundera och se vart kursen tar ivägen.

Inga kommentarer: