29 januari 2009

Tillfällig optimism på börsen?

Nu andas börserna tillfälligt lite mer optimism världen över.

I USA har Obamas stimulanspaket fått godkänt av kongressen i representanthuset, nu väntar vidare behandling i senaten och förhoppningsvis ska paketet var klart att underteckna i mitten av februari. Styrräntan lämnades oförändrad och på förslag är också att inrätta någon form av bankakut, det tror jag är bra för marknaden.

För min egen del har det blivit en del korta affärer de senaste dagarna, oljecertifikatet jag köpte häromdagen har jag sålt och tagit hem en liten vinst, nu har jag köpt ett nytt för 26,80 kr. Det har även blivit några affärer i Ericsson.

Q-Med presenterar ett förslag på ny styrelse, fyra försvinner, tre föreslås till omval och in kommer tre nya ledamöter. Jag tycker förslaget ser bra ut och hoppas nu att bolaget får arbetsro, det underlättar om styrelsen och ägaren drar åt samma håll.

Inga kommentarer: