24 augusti 2009

Rabatter för aktieägare

Idag har Black Earth Farming kommit med sin rapport. Resultatet före skatt hamnade på -12,8 miljoner dollar för andra andra kvartalet, att jämföra med 1,6 miljoner dollar samma period föregående år.

Bolaget har uppnåt målet att äga 180 000 hektar mark år 2009, 56 procent av den kontrollerade marken. Totalt kontrollerar man nu 323 000 hektar. De förändringar man kan se är att delar av den mark som är under ägarregistrering förts över till delen leasad mark, tydligen är det mer ekonomiskt fördelaktigt just nu. Ja, spelreglerna ändras snabbt.

BEF tycker så här i efterhand att man gjorde ett misstag som lagrade delar av 2008 års skörd i väntan på bättre pris. Istället har priset sjunkit och det kostar också att hålla lager.

Bolaget står trots det sämre resultatet fast vid sin tidigare prognos, att nå breakeven 2009. Jag behåller mina aktier även om det kanske inte ser så ljust ut just nu.

Q-Med erbjuder sina aktieägare rabatt på behandling med Restylane eller Macrolane, det tycker jag är positivt, även om man nu skulle bli fast i behandlingar som Svd befarar. Likväl ger Skistar ger sina aktieägare rabatt på liftkort, något som vi utnyttjat flera gånger. Man kan bli fast i skidåkning också.

Återstår att se om veckans börs blir lika bra som föregående vecka, vilken fantastisk uppgång, det är bara att tacka och ta emot.

3 kommentarer:

Magnus från Dollarkursen.com sa...

Minimun på 200st aktier hos Skistar för att erhålla rabatt kan nämnas...

finansmamman sa...

Hej Magnus, jo, det är riktigt.

t sa...

Känner ni till fler företag som har aktieägar rabatt?