3 augusti 2009

Inköpscheferna åter optimistiska

Inköpschefsindex steg i juli till 54,3, att jämföras med junis siffror som var 50,5. Företagen andas optimism och man förutspår en ökad produktion under det närmaste halvåret. Den största förbättringen på efterfrågan har skett på hemmaplan men även exporten visar på tillväxt. Det här bådar gott.

De flesta "experter" verkar vara överens om att lågkonjunkturen är på väg att bottna ur och att världsekonomin nu börjar sin återhämtning. Det spekuleras i alla möjliga scenarier men att återhämtningen blir långsam verkar de flesta vara ense om och det instämmer jag i.

Börsen brukar ligga före konjunkturen och det verkar stämma den här gången också om man ser till årets börsuppgång. Jag känner mig nöjd med vårens och sommarens börsuppgång och fortsätter ligga still med min långsiktiga aktieportfölj.

Börsveckan skriver idag om jordbruksbolagen som finns på börsen. Man är försiktigt positiv till Black Earth Farming som man tror kan nå breakeven i år. Aktien är upp lite idag.

Inga kommentarer: