22 mars 2011

Säljer Note

Det är flera företag som är påverkade av naturkatastrofen i Japan, bland annat elektronikföretagen. Det är klart jag funderar över hur de mindre företagen drabbas om det är svårt att få fram komponenter. Det är med all säkerhet inte lätt för bolagen att överblicka läget.

Ett bolag som kan ha drabbats är Note. I ett pressmeddelande idag berättar bolaget att situationen som uppstått efter jordbävningen just nu analyseras, indikationer finns på att japanska tillverkare har ett antal anläggningar inom eller i närheten av de tsunamidrabbade områdena.

Ja, läget är som Note också säger svårt att överblicka. Tråkigt om det blir ett bakslag när bolaget börjat komma på fötter igen. Själv tar jag det säkra före det osäkra den här gången och säljer mina aktier i Note.

Inga kommentarer: