15 juli 2014

Min portföljutveckling hittills i år

SEB levererade som väntat ett mycket bra resultat, jag tror övriga banker följer efter. Intressant att höra vd Annika Falkengrens tankar om Socialdemokraternas förslag på bankskatten som ska finansiera mindre barngrupper i förskolan.

För inte länge sen gick bankerna dåligt, vad händer när bankerna visar sämre resultat, vilken bransch ska då betala för minskade barngrupper, Ica-handlarna? Jag kan inte annat än hålla med, logiken fattas i att enbart bankerna ska beskattas extra. Men så är det valår också.

Jag har gjort en sammanställning av min aktieportföljs utveckling hittills i år, upp med cirka 19 procent, att jämföra med SIX30 som är upp cirka 6 procent. En utveckling jag känner mig nöjd med.

Det är främst fastighetsbolagen som dragit upp portföljen, men även andra bolag som Vitec, Intrum Justitia, Hexpol, Avanza, investmentbolagen och en del verkstadsbolag har visat fina uppgångar. Några innehav står och stampar till exempel Ratos. Elekta och Getinge backar.

Kryddorna visar blandad utveckling, de utgör en ytterst liten del i portföljen. Fortnox visar bäst utveckling medan Ellen har backat rejält. Jag kryddar försiktigt, men det är roligt att öka spänningen i den annars långsiktiga portföljen.

I nuläget gör jag inga förändringar i portföljen.

Gårdens stolta tupp.

19 kommentarer:

Jim sa...

Du har lyckats bra med investeringarna hittills i år, 19% är enligt min mening ett väldigt bra resultat. Finns givetvis dom som kan uppvisa avsevärt högre siffror, men tittar man närmare på deras portföljer så visar det sig att många har portföljer som är väldigt nischade och riskfyllda, och som lika gärna hade kunnat utvecklas lika snabbt åt andra hållet om börsklimatet utvecklats något annorlunda.

Bankskatten som du nämner tycker jag var ett pikant inslag bland utspelen som levererades under politikerveckan i Almedalen :) Magdalena Andersson sa att pengarna dom tar in på den ska "öronmärkas", som det brukar heta, för satsningar inom utbildningssektorn. I realiteten kommer dom givetvis att gå in i statsbudgeten som alla andra intäkter och om den inte räcker till för de utlovade satsningarna, så tas pengarna från annat håll. Men det är ju valår och enkelt att vinna billiga poäng genom att sparka på bankerna. Blir det en bankskatt så kommer den kostnaden givetvis slussas vidare till bankens kunder, så i slutändan hamnar kostnaden ändå hos väljarna.

Bankskatten är ju för övrigt endast en liten del av vad Företagskattekommittén föreslagit, en del av en helhet. Och det är ju det vi behöver, en större skatteomläggning, inte att politikerna plockar ut vad dom tror kan vara dom mest populära bitarna och genomför dom, utan större hänsyn till konsekvenserna.

Anonym sa...

Hej Finansmamman,

Vad tror du om bankaktier nu? SEB rapporterade helt okej samtidigt som en portugisisk bank är illa ute. Med den osäkerhet som uppstått så kanske man bör kolla mer på banksektorn nu.

finansmamman sa...

Hej och tack för kommentarer. Angående bankerna, den svenska sektorn ser stabil ut, hur den kommer att utvecklas är svårt att förutspå, flera faktorer som spelar in.

Anonym sa...

Det är bara att gratulera till en uppgång på 19% YTD. Men varför jämför du inte med OMX Portfolio Index? Jag förmodar nämligen att din avkastning inkluderar utdelningar. Du redogör även för att placeringar inom fastighetssektorn varit nyckeln till framgången. Tittar man däremot på din kolumn med valda delar av din portfölj så återfinns endast Wihlborgs i denna sektor och de har dessutom haft en utveckling YTD som är något lägre än din avkastning. Det här måste innebära, som jag ser det, att dina redovisade brottstycken från portföljen på intet vis ger en riktig bild av portföljinnehållet.

Personligen tycker jag det är en anständighetsfråga när journalister, bloggare, twittrare och diverse tyckare i olika forum skriver, inte minst om enskilda aktier, att man är öppen med sina egna innehav.

För några år sedan figurerade exempelvis en viss "Löparen" i diskussionsforum till synes enbart med uppsåtet att påverka egna aktieinnehavs kursutveckling. Självklart utan att vara helt öppen med sina egna innehav.

Den totala motsatsen återfinner man exvis på Privata Affärer där samtliga journalisters aktieinnehav (inte valda delar) redovisas i varje nummer av tidningen. Det kallar jag seriositet! Det är dessutom något jag efterlyser i långt fler sammanhang.

Jag är personligen förvånad att inte Placera använder den policyn både för egen del och för inbjudna bloggare.

Själv har du ett antal "kryddor" i din portfölj som naturligtvis är känsligare, i bemärkelsen lättare att kurspåverka, än aktier på t.ex. Large och Midcap-listorna.

Det vore intressant att höra din syn på de här frågorna och hur du förhåller dig till dem.

Anonym sa...

Rättelse till mitt tidigare inlägg: Ska naturligtvis vara SIX Portfolio Return Index.

Anonym sa...

Måste man redovisa innehav. Jag menar detta är en privatblogg. Det finns väl bloggar också där inga innehav redovisas överhuvudtaget utan endast analys. Själv är jag ganska ointresserad av portföljer, som man lätt kan stirra sig blind på. Analyserna av enskilda företag intresserar mig mycket mer. Det jag däremot skulle vilja veta är om finansmamman är fullinvesterad i aktier. Denna blogg är ju intressant också av det skälet att man kan gå tillbaka till finanskrisen 2008, hur mycket av kapitalet fanns då vid sidlinjen, skulle varit intressant att veta. Men detta är ju historia nu.

Anonym sa...

Var kommer avkastningen på 19% ifrån undrar vän av ordning? Tittar man på din uppräkning av valda delar av innehavet finner man 15 bolag. Jag bortser då från de redovisade kryddorna då de, som du skriver, utgör en mycket liten del av portföljen.

Tittar vi närmare på de 15 uppräknade bolagen så har endast 3 av dem lyckats överträffa dina 19%. Det är Vitec (ca 46%), Hexpol (34%) och Concentric (ca 24%). Tar man ett ovägt genomsnitt (alla bolag ingår med lika stor andel) på dessa 15 aktiers utveckling hittills i år blir snittet drygt 8%. Till det ska läggas erhållen aktieutdelning på låt oss säga 3 - 4%. Vi hamnar då på lite drygt hälften av den redovisade totalavkastningen.

Nu framgår av bloggen att ett par papper ytterligare har bidragit till det positiva resultatet - Intrum Justitia och Avanza. Kursökningen i år för dessa bolag ligger dock under 19%. De är drygt 14 resp knappt 18%.

Mellan raderna tycker jag mig ha märkt att ditt innehav i Vitec inte är något av de tyngre. Du har vid flera tillfällen uttryckt att du väljer att behålla din post. Det tolkar jag som att det mer är fråga om en tradingpost än ett tungt, strategiskt och långsiktigt innehav.

Din "öppna" redovisning omfattar således en portfölj med ca tjugotalet aktier. Såvida inte Hexpol och Concentric utgör en avsevärd andel av densamma måste således ytterligare kursrusare ingå för att komma i närheten av de 19 procenten. Problemet med portföljer som innehåller allt för många aktier är dock att de tenderar att följa index.

Väljer man att redovisa valda delar av sitt innehav tycker jag den, i stort, bör återspegla verkligheten och utgöra en representativ bild av portföljen. Annars riskerar man självfallet att få problem med trovärdigheten.

Det vore intressant att höra din syn på det här och vilka tankar som ligger bakom din redovisning av innehaven.

finansmamman sa...

Hej,
Syftet med bloggen har aldrig varit att redovisa min privatekonomi och aktieportfölj i detalj.

Jag delar med mig av tankar och funderingar runt placeringar och ekonomi i allmänhet.

I bloggen går det att följa mina placeringar, bra som dåliga. Jag ger dock aldrig köp- eller säljrekommendationer.

Jim sa...

Tycker personligen att det är tämligen irrelevant hur stora vinster/förluster en person som bloggar om sina investeringar på börsen gör, eller om personen ifråga väljer att berätta hur stora dessa vinster/förluster är. Det som avgör om bloggen är intressant att ta del av eller ej är om intressanta spörsmål förs på tal eller ej.

Anonym sa...

Jag har aldrig förstått varför skattebetalarna ska gå in när bankerna gör ett dåligt jobb. Särskilt som skattebetalarna absolut inte ska vänta sig återbetalning när bankerna har stora överskott. Om jag hade en ett företag hade jag tyckt det var orättvist att staten automatiskt ska stödja banken, men mitt företag får konka bäst det vill.
OM, staten ska ge stöd när bankerna klantar sig ska det förstås vara direkt till privatpersonerna, inte via banken eftersom det blir flera hundra procent dyrare.

Anonym sa...

Mina farhågor har möjligen varit överdrivna....

Jag tror att du liksom jag emellanåt har sett exempel på aktier där kursen helt plötsligt och tillsynes utan några affärsmässiga orsaker dragit iväg. Sedan upptäcker man att en tidning, ett nyhetsbrev, en banks analytiker lämnat köp- eller säljrekommendation på just det företaget. Det är frapperande och inte minst förvånande att flockbeteendet bland aktieplacerare är så stort. Uppenbarligen är det många som istället för att göra egna analyser och fatta egna beslut hemfaller åt att agera efter andras råd.

Och synpunkter och förslag dräller det av, från höger och vänster - inte minst på nätet. Inlägg på diskussionsforum (som exvis här på Placera) eller privata bloggar har till synes inte något större genomslag. Artiklar som publiceras på mera officiella kanaler som på Placera ("Avanzakundernas" egen nyhetskanal) eller i synnerhet Börsveckan får däremot ett helt annat genomslag.

Här tycker jag din blogg har en särställning som varande någon form av Placeras "godkända och utvalda" kanal. Lättillgänglig för Avanzas stora kundgrupper. Denna utvalda position innebär, enligt mitt synsätt, ett visst ansvarstagande och inte minst en eftertanke när det gäller framtoningen.

Längst upp på din bloggsida har du dessutom en pay-off line som lyder: "Följ mina aktieplaceringar, som slagit index flera år i rad." Den varudeklarationen är väl inte direkt av det försynta slaget.

Det var bl a av den anledningen som jag försökte följa upp din 19%-iga avkastning. Det man kunnat följa av dina placeringar hamnade inte i närheten av denna avkastning.

Tidningen Börsveckan är ett praktexempel på "trendsättare" när det gäller efterföljande flockbeteende. En rekommendation i den tidningen får omedelbart effekt på kursutvecklingen för aktien. Orsakerna är troligtvis dels att de är duktiga analytiker men även, och inte minst, därför att de öppet redovisar sin portfölj. Man kan i detalj följa utvecklingen. Sådant ger naturligtvis trovärdighet.

Jag kan inte påstå att jag sett antydan till dessa tendenser när det gäller din blogg. Så mina reflektioner och eventuella farhågor beträffande din auktoritet i sammanhanget har säkerligen varit överdrivna.

finansmamman sa...

Tack för synpunkter, alltid värdefullt.

Anonym sa...

Jag tycker Finansmamman bör förklara sig. Antingen har hon inte haft 19% avkastning i år utan vill bara skapa större trafik till sin blogg eller så har hon haft denna avkastning men har inte redovisat på något sätt HUR hon uppnått denna avkastning. Om det är så att portföljen är väldigt sned mot några få innehav eller innehåller icke redovisade aktier som gått mycket bättre än redovisade så är detta i högsta grad intressant att ta del av. Hur ser risken ut jämfört med avkastningen? Om Finansmamman har icke redovisade innehav som gått kanonbra, är det då inte intressant för läsarna att få veta vilka dessa innehav är? Om man inte redovisar sitt innehav i detalj behöver man inte heller berätta om sin avkastning. Det skapar trovärdighetsproblem. Vi känner ju alla till bloggare som aldrig berättar om sina innehav men ändå når "fantastiska" resultat

Anonym sa...

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta brukar det heta.

Finansmamman skrev att syftet med bloggen aldrig varit att redovisa privatekonomin och aktieportföljen i detalj. Det ena behöver dock inte utesluta det andra. Om finansmamman har 100.000 kronor eller 10 miljoner i aktieportföljen är totalt ointressant för mig som läsare. Aktieinnehaven kan redovisas som procentsatser där samtliga aktieposter (inklusive kassa) summerar till 100%. Man kan även tänka sig en något grövre redovisning där aktieinnehaven grupperas in efter sin andelsstorlek. Exempelvis innehav som utgör 0 - 5, 6 - 10, 11 - 15% etc. av det totala portföljvärdet. Om inte denna viktning görs är det omöjligt för finansmamman att leva upp till löftet: "Följ mina aktieplaceringar, som slagit index flera år i rad" eller som framförts tidigare i denna tråd: "I bloggen går det att följa mina placeringar, bra som dåliga." Man kan möjligen säga att det går att följa de affärstransaktioner som gjorts men inte digniteten på dem. Samma vikt läggs vid affärer på några tusentals kronor som på miljontransaktioner. Hur intressant är det ur ett placerarperspektiv?

Finansmamman skrev tidigare under våren att hon ville minska andelen fastighetsaktier i portföljen. Detta utan att läsaren har fått någon som helst information om hur stor den andelen var respektive hur mycket den skulle minskas. Det är med andra ord fullständigt ointressant och onödig information eftersom den i praktiken inte säger läsaren någonting.

Vidare skriver finansmamman att hon "aldrig ger köp- eller säljrekommendationer". Det tycker jag vittnar om en uppfattning som gränsar till naivitet. Finansmamman har förvisso icke gått ut och direkt uppmanat läsaren att köpa eller sälja en viss aktie. Redogör man emellertid för en radda positiva sakskäl som ett visst företag uppvisar och dessutom deklarerar att man själv köper aktien förstår jag inte vem som inte likställer det med en rekommendation. I alla fall en indirekt sådan. Med det uppmärksamhetsvärde och den potentiella läsekrets som en blogg, upplagd på Placeras nyhetssida, har bör man nog som bloggare fundera igenom sin egen framtoning.

Finansmamman redovisade tidigare i denna tråd följande: "Jag delar med mig av tankar och funderingar runt placeringar och ekonomi i allmänhet." Om det är placeringar i allmänhet som det ska handla om förstår jag överhuvudtaget inte varför de egna placeringarna ska ges något som helst utrymme. Och vad är tanken att denna allmänekonomiska journalistik i så fall ska bidra med? Det jag har tagit del av blogginnehållet så här långt ger mest känslan av karbonversioner av nyhetsflödet från affärs- och ekonomimedia generellt. Typ det man läser i Dagens Industri, SvD Näringsliv, Aktiespararen etc. Jag noterar att finansmamman skrev att hon nu under sommaren inte har tid för djupanalyser av kvartalsrapporter. Om ingående studier av rapporter och årsredovisningar görs resterande del av året finner jag det märkligt att det aldrig förekommer några egna och unika iakttagelser eller slutsatser utan det mesta är en upprepning av medias konstateranden. Vad tillför en sådan blogg?

Vad jag funnit som varande unikt på bloggen är referat från finansmammans besök på Aktietorgets placerarträffar. Det är möjligt att dessa tillställningar ger besökaren en känsla av att frottera sig med finansmarknadens elit men som jag snarast skulle beskriva som en vistelse på börsens verkliga bakgård. Är det lämpligt att i detta forum informera om de företag som huserar där till en läsekrets bestående av gemene privatplacerare? Tanken med finansmammans blogg trodde jag hade tonvikt på investeringar snarare än spekulation.

De läsarreaktioner som förevarit i denna tråd kanske emanerar ur det faktum att bloggaren inte ordentligt funderat igenom vad syftet med bloggen är och hur detta syfte bäst uppnås.

finansmamman sa...

Tack för synpunkter.

Anonym sa...

Tack för det tydliga och uttömmande svaret!

Anonym sa...

Det fina med internet är att det står var och en fritt att läsa sidor som man har behållning av att läsa och undvika resten. Allt som man hör och läser ska granskas kritiskt. Det ligger i det fria ordets natur.

Anonym sa...

HUMBUG, LURENDREJERI och TOTAL AVSAKNAD AV ETIK & MORAL!

Finansmamman rubricerar sin blogg med orden: "Följ mina aktieplaceringar, som slagit index flera år i rad". Hon visar emellertid i detta inlägg att hon t.ex. jämför sin portfölj (inkl. utdelningar) med SIX30, ett index som inte inkluderar utdelningar. Följdaktligen ger hon sig själv ett handikapp på 3 - 4% gentemot index varje år. Hur seriöst, och för den delen initierat, är det? Har hon överhuvudtaget slaget index i en fair jämförelse?

Till saken hör dessutom att det är totalt omöjligt att, som hon skriver, följa hennes placeringar. Hennes avkastning under första halvan av innevarande år redovisar hon till 19%. Men det redovisade innehavet hamnar inte i närheten av den förräntningen. Vägen till framgång har, enligt Finansmamman själv, varit fastighetsaktier. Det man kunnat läsa sig till har hon i en snabb affär i Hemfosa tjänat 20% (ergo i snitt med totalavkastningen). Dessutom har hon redovisat i något inlägg att hon minskat innehaven i Fabege och Klövern. Dessa aktier har under aktuell tid stigit 24 - 25%. Förutsättningen för att dessa två papper ska ha dragit upp avkastningen till 19% från de dryga 10% som den redovisade portföljen åstadkommit är att innehaven i Fabege och Klövern utgjort ca. 60% av det totala aktieinnehavet. Nu har Finansmamman otvivelaktigt fler aktier än de "valda delar" som redovisas. Black Earth Farming är exempelvis ett sådant. Dessa ytterligare innehav har uppenbarligen haft en sämre utveckling än snittet på 19% vilket i sin tur innebär att andelen Fabege och Klövern kanske behöver vara 65+%. Dvs det redovisade innehavet av valda delar av portföljen motsvarar endast max ca 35% av portföljen. Är det seriöst? Uppenbarligen gör Finansmamman allt för att läsaren inte ska kunna följa upp och eventuellt kontrollera hennes uppgifter. Vore man seriös kunde man möjligen låta redaktionen på Placera.nu kontrollera verksamheten. Det skulle i alla fall ha en positiv inverkan på trovärdigheten.

Finansmamman skriver att hon aldrig ger köp- eller säljrekommendationer. Den intresserade kan gå tillbaka till ursprungsåret för bloggen och läsa hennes återkommande inlägg om t.ex. Black Earth Farming. Vad är det annat än rekommendationer? Dessutom besvarar hon i ett läsarinlägg angående just den aktien att hon tycker att vederbörande gör rätt som behåller sina BEF-aktier. Det är visserligen inte en köp- eller säljrekommendation men analytikerkåren brukar arbeta med olika typer av rekommendationer som köp, sälj, behåll, öka, minska etc.

BEF-aktien är ett intressant kapitel i bloggen för övrigt. Den initiala investeringen beskrivs som en strategisk och långsiktig investering. Några år senare efter en riktig utförslöpa svarar Finansmamman ett läsarinlägg med att hon endast har en mindre andel aktier. Detta trots att hon i bara något blogginlägg tidigare deklarerat att hon till fullo deltog i företagets nyemission. Till yttermera visso kan väl ett mindre innehav aldrig betraktas som strategiskt. Tänk så det går att få till det när man har makterna mot sig.

Jag betvivlar att Finansmamman har det goda omdömet att låta någon opartisk och utomstående part granska hennes affärer och portföljutveckling men nog vore det välgörande för tilltron till hennes utsvävningar.

Anonym sa...

Läser anonyma läsares inlägg (!) där krav ställs på öppen detaljredovisning av finansmammans privata portfölj i denna blogg. Själv vill de inte ens sätta ut sitt namn utan är anonyma liksom jag...