1 oktober 2007

Hur nöjda är vi med bankerna?

Det är glädjande att se att min bank håller sig väl framme i Svenskt Kvalitetsindex granskning av bankerna. Privatkunderna är nöjda och banken står för "årets uppryckning". Jag tror att banken behöver en uppryckning, och jag tycker mig se en sådan. Efter att ha legat etta på listorna och varit "årets bank" i flera år, införde man helst plötsligt en hel del nya avgifter, höjde befintliga avgifter, räntan släpade efter, och en hel del krångel vid inloggning osv. Allt detta sammantaget gjorde att jag började titta runt på alternativa banker, men har ändå blivit banken trogen, nu ser det ut som den är på rätt spår igen. Storbankerna är inget alternativ för mig, jag tycker fortfarande de är rätt så stöddiga, men gapet minskar ju tydligen till nischbankerna, äntligen har de förstått att de måste förbättra villkoren. Att Nordea tappar i förtroende är inte speciellt förvånande med tanke på säkerhetsproblemen, undrar just bara hur många som lämnar banken?

Nu ska jag titta in på börsen några timmar och eventuellt göra några kortare affärer, om jag tycker det är läge.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Beträffande Nordea så har de påtagliga brister i hanteringen av individer med skyddade personuppgifter.

Anonym sa...

Läste att nordea skulle införa kod-dosor det här året för att förbättra säkerheten. Hur kommer då banken att stå mot andra banker efter den omställningen?

finansmamman sa...

Hoppas bättre,kod dosor har redan många banker.