29 oktober 2008

Dystra utsikter

Jag har nu fått information om hur och när Bure delar ut sitt innehav av AcadeMedia till aktieägarna, förutsatt att bolagstämman den 6 november godkänner styrelsens förslag. Roligt när det händer något på den annars så tråkiga börsen.

Vill man vara med på utdelningen är den 11 november sista dagen för handel med Bureaktien som ger rätt till utdelning, varje tiotal aktier i Bure ger rätt till en AcadeMedia. Sen kan man ju göra vad man vill med aktierna, sälja eller behålla, jag tänker behålla mina. AcadeMedia är Sveriges största utbildningsbolag med ca 70 skolor inom både för-, grund-, och gymnasieskolan, bolaget driver också vuxen och företagsutbildning. Det borde vara relativt konjunkturokänsligt, skolor och utbildning behövs alltid men spelreglerna kan också komma att ändras för friskolor. Idag är kursen runt 70 kr för Academedia och Bure runt 30 kr.

Annars är det uppåt på börsen idag, men samtidigt kommer konjunkturinstitutet med dystra utsikter för framtiden, man spår negativ tillväxt nästa år, läget har inte varit så illa på 15 år. Man tror att lågkonjunkturen blir långvarig, vändningen kommer först 2011-2012, så håll ut!

Inga kommentarer: