25 februari 2014

Finns det mer att hämta i Studsvik?

Ett av mina bolag som lyft  kraftigt den senaste tiden är Studsvik. Jag fick ögonen på bolaget i samband med Tysklands beslut att  fasa ut kärnkraften, Studsvik erbjuder just tjänster inom avveckling och avfallshantering.

Det här var 2012 och inte så mycket har hänt i Tyskland ännu, men det politiska beslutet om avveckling står fast och affärsmöjligheterna finns kvar, men det ser ut att dra ut på tiden och politiska beslut kan också komma att rivas upp.

Nu är det inte bara i Tyskland som affärsmöjligheter finnes, med tanke på att många av världens kärnkraftverk börjar bli till åren och snart kommer att tas ur drift bör det finnas en stor marknad för Studsvik.

Men bolaget verkar inom fler områden, konsulttjänster och driftoptimering  är två av de affärsområden som presenterades vid en omorganisation, det tredje området är avfallshantering.

Studsvik känns intressantare med ny ledning, omorganisation och försäljning av merparten av verksamheten i USA. Just försäljningen av USA-verksamheten gav bolaget ett riktigt lyft häromdagen.

Det känns frestande att ta hem vinsten, men samtidigt vill jag gärna vara med och se vad nya vd:n Michael Mononen kan uträtta, lyckas han skapa tillväxt i bolaget? Jag behåller aktierna tills vidare. Läs gärna tidigare inlägg om Studsvik.

Nu ska jag fundera över middagsmaten, det lutar åt lasagne.

Inga kommentarer: