3 februari 2014

Viss osäkerhet runt investeraravdraget

Förra veckan var jag på möte med Aktietorget, det nya investeraravdraget togs upp till diskussion och bolaget Alteco Medical presenterades.

Regeringens syfte med investeraravdraget är att stimulera nyföretagandet vilket i sin tur skapar arbetstillfällen.

Investeraravdraget gäller på oreglerade marknader som just Aktietorget är, fler exempel är de mindre listorna som First North, NGM och Alternativa aktiemarknaden, även vid så kallad crowdfunding/ gräsrotsfinansiering kan avdraget användas. Avdraget gäller vid nystartade bolag och vid nyemissioner.

Som privatperson kan jag jag göra avdrag i deklarationen med hälften av investeringarna upp till 1,3 miljoner kronor, alltså max 650 000 kronor.

En hel del regler finns förstås runt detta, bolagen ska uppfylla vissa krav vilket är förståeligt, men absolut ingen garanti för att det ska bli framgångsrikt. Som investerare måste jag behålla mina andelar i fem år för att inte bli återbetalningsskyldig, en klar nackdel, mycket kan hända under fem år.

Som jag ser det är investeraravdraget ett litet steg i rätt riktning, dock har jag inte träffat på så många bolag som förespråkat avdraget, det verkar råda en viss osäkerhet än så länge. Läs mer på Aktiespararna om investeraravdraget.

Bolaget Alteco Medical lät intressant. En färdigutvecklad produkt säljs för behandling av sepsis/blodförgiftning. Kort går det ut på att produkten reducerar bakteriegift i blodet, den kritiska delen av förloppet hejdas, risken för organsvikt minskar och det ökar möjligheterna att bota patienterna.

Produkten leder till ökad överlevnad vid svår sepsis och septisk chock, hur många som skulle överleva utan Altecos produkt är svårare att svara på. Studier har gjorts, men nu vill bolaget ta in ytterligare pengar för att göra en mer omfattande studie. Det behövs, jag tycker det var lite tunt med underlag.

Men antalet sepsisfall växer, en ökning med 100 procent det senaste årtiondet, vilket bland annat beror på att vi blir allt äldre och fler multiresistenta bakterier dyker upp.

Alteco kan vara ett bolag värt att hålla ögonen på, men jag kommer inte att delta i nyemissionen som är aktuell, jag vill gärna se mer underlag. Bolaget planerar för listning på Aktietorget i mars. Som vanligt är risken hög i småbolag.

Nu ska jag ta mig en titt på Sandviks rapport.

Inga kommentarer: