25 augusti 2014

En av mina kryddor annonserar nyemission

Börsveckan börjar med en liten uppgång, trevligt. Elekta klättrar sakta uppåt, förväntningar på en bättre rapport än den föregående hjälper till att dra kursen.

Rapporten kommer på torsdag, dagen innan rapporterar även medicinteknikbolaget Raysearch som verkar inom samma sfär. Spännande vecka!

En av mina kryddor, probiotikabolaget Ellen annonserar en nyemission. Det kommer inte som någon överraskning att bolaget behöver stärka finanserna igen för att kunna fortsätta driva verksamheten framåt.

Efter diverse problem och vd-byte ser det något ljusare ut för Ellen. Jag tror det är rätt att koncentrera sig på de stora marknaderna istället för att lägga tid på små marknader som inte ger något.

Det spelar ingen roll om Ellen har distributörsavtal med alla europeiska länder, produkterna måste sälja och konsumenter bearbetas. Det räcker inte med avtal.

Villkoren ser ut som följer:

För varje 7 existerande aktier kan 1 ny aktie tecknas till priset 0,80 kronor. Teckningstiden är 5 september - 19 september och tiden för handel med teckningsrätter är 5 september - 16 september.

Jag kommer att teckna mig i nyemissionen, jag tror på produkterna. Men risken är hög, det är långt ifrån säkert att bolaget lyckas och jag räknar med fler nyemissioner.

I dessa dagar handlar det mycket om valet, utfrågningar, debatter, förslag som ska granskas och hur ska vi komma tillrätta med skolan.

Alliansen vill införa ordningsbetyg för att förhindra stök och att det är stökigt i skolan kan jag intyga efter alla besök jag gjort under årens lopp. Att införa ordningsbetyg kan ha en dämpande inverkan, men det är nog naivt att tro att det gör någon större nytta.

Varför inte göra en översyn av lärarutbildningen? Som det ser ut idag verkar utbildningen innehålla alltför mycket distansundervisning och för lite praktik. En bra pedagog kan oftast få den mest ointresserade elev att engagera sig i skolarbetet. Jag ser gärna ett ökat fokus på just pedagogiken i lärarutbildningen.

6 kommentarer:

Signs sa...

jag har tappat tron på Ellen. Anledningen är att de inte verkar stärka sin ställning på hemmamarknaden. Om efterfrågan inte ser bra ut i Sverige kan jag inte riktigt se att den skulle göra det på andra marknader. Vill dock poängtera att detta är baserat på min egen analys där jag försökt undersöka hur väl deras produkter exponeras/säljs. Det går säkert att göra bättre och kanske faller det då annorlunda ut men jag tror inte tillräckligt på dem för att vara med och har för en bra tid sen sålt det lilla jag hade. Tröttnade också på de ständiga utfästelserna i rapporterna om att vinst låg runt hörnet. Leverera först, lova sen...

Anonym sa...

Delar din uppfattning om lärarutbildningen och pedagogikens betydelse till 100%.
/Gunilla
PS Följer din blogg med stort intresse./DS

Anonym sa...

När blev det fult med envägskommunikation i klassrummet? En bra lärare lyssnar man på. Men naturligtvis bör aldrig en lärare vara auktoritär utan snarare lyhörd. Varför göra det komplicerat i klassrummen? Håller med om att pedagogiken bör stå i fokus

finansmamman sa...

Tack för synpunkter.
Angående Ellen tror jag mer marknadsföring måste till.

Daniel sa...

Jag tror att om lärarna är personer som inte klarade av skolan själva så är de dömda att misslyckas (med enskilda undantag). Speciellt har jag noterat att det finns nya lärare inte klarade av matten och naturvetenskapen och sedan snackar skit om de ämnena. Självklart tar elever till sig sånt.

Anonym sa...

Skolan har utsatts för brutala bedparingar genom åren, kommunen har använt den som budgetregulator och det är ett under att det inte havererat totalt. Att SKL helt "opartiskt" (host, host) svängde till lite statistik att goda resultat och skolpeng inte gick hand i hand är ett annat problem. Mer finanser löser inte allt men mycket.
Summa summarum, kvalitet kostar.