29 augusti 2014

Smått och gott från Elektas stämma

Igår besökte jag som planerat Elektas bolagsstämma i Stockholm. Det var även rapportdag för bolaget och medan vi satt på stämman hann aktiekursen sjunka med nästan 10 procent efter en dålig rapport, inte roligt.

Nya vd:n Niklas Savander berättade i sitt anförande om året som gått och hur han ser på framtiden, även rapporten kommenterades.

Lönsam tillväxt har högsta prioritet, men för att nå dit finns en hel del utmaningar enligt vd. Åtgärdspaket har satts in och organisationen ska vässas.

Utbildning har fått en alltmer framträdande roll och under året har Elekta öppnat utbildningscenter för strålbehandling både i USA och Kina. I USA har redan över 2000 kunder utbildats på centret i Atlanta.

I USA ses en konsolidering inom sjukvården, mindre kliniker läggs ner eller går samman i ett större sjukhusnätverk, vilket enligt vd gynnar Elekta då många gånger utrustningen ska uppdateras på sjukhusen.

I Indien syns lovande signaler, den nya regeringen anses pro hälsovård och förhoppningsvis ska det leda till ökad försäljning för Elekta.

Ryssland visar en temporär avmattning, men den finns nog risk att den kan bli bestående om den politiska oron fortsätter. Med försämrad ekonomi hamnar knappast medicinteknisk utrustning som prio ett. Detta gäller för övrigt andra länder också.

På en fråga från en aktieägare om riskområden, svarade vd att Elekta känner sig trygga med den breda riskanalys bolaget gör på nya marknader. Sen är det svårt att förutspå olika händelser, som ebolaepidemin och oroligheterna i Irak.

Enligt Elekta är det endast 7 procent av världens cancerfall som strålbehandlas i dagsläget, här finns det alltså potential att växa.

Jag behåller mina aktier i Elekta och tror på ökad tillväxt. Med tanke på att cancerfallen ökar världen över och fler och fler marknader efterfrågar effektiv och modern cancervård, tror jag bolag som Elekta kommer att behövas under lång tid framöver. Läs gärna tidigare inlägg om Elekta.

Innan stämman serverades en matbit och kaffe och det var tur för stämman blev extra lång. Jag var tvungen att avvika innan den var slut.

Idag fortsätter nedgången för Elekta, en del ligger i att aktien handlas utan utdelningen.

Trevlig Helg!

3 kommentarer:

hankman84 sa...

Noterar att Elekta är på 1-års lägsta kursnivå just nu. Kanske börjar närma sig köpläge?

Jag kommer bevaka Elekta framöver. Tror på bolaget men är inte säker på att botten är riktigt nådd än.

Anonym sa...

Hej! Hur är det med konkurrenter i Kina mm som "piratkopierar" produkter o koncept?

finansmamman sa...

Till Hankman,
Nej, det är svårt att veta var botten finns.

Till Anonym,
Inget som nämndes på stämman, men det finns konkurrenter, amerikanska Varian är störst. Vet inte hur det ser ut med kinesiska konkurrenter.