27 november 2007

Black Earth Farming

Idag har jag läst prospektet från Black Earth Farming. Prospektet är omfattande och går mycket noga igenom riskerna med att investera i jordbruksmark i dagens Ryssland. I prospektet tas såväl kortsiktiga som långsiktiga mål upp. BEF räknar med att kontrollera minst 350 000 hektar mark under slutet av 2008, med ett positivt kassaflöde från år 2009. Positivt nettoresultat år 2010, och en omsättningstillväxt om minst 15% per år t.o.m. år 2012.
Teckningskursen förväntas fastställas inom intervallet 43-53 sek, teckningsperiod fram till 18 december, lägsta teckning två handelsposter, motsvarande 200 depåbevis. Per Brillioth, ordförande i BEF uppger att intresset är stort, och emissionen kan bli övertecknad.
Första handeldag är 28 december på listan First North, senare ska man söka sig till Stockholmsbörsen.
Jag ska studera prospektet lite till innan jag bestämmer mig för att teckna. I dagsläget kan det också vara bättre att köpa aktien när den väl finns på börsen. Men klart intressant är "den svarta jorden", världens bördigaste.

http://www.ekonominyheterna.se/nyheter/2007/11/27/rysk-akermark-in-pa-borsen/index.xml
http://www.ekonominyheterna.se/nyheter/2007/11/28/har-ar-black-earth/index.xml

Inga kommentarer: