5 februari 2008

Tack Hexagon!

Vilket vinstresultat Hexagon gör, det slår alla analytikers förväntningar, 9 % bättre än snittanalysen, skönt efter alla nedskrivningar om verkstadsbolag.
Resultatet landade på 505 miljoner kronor medräknat engångskostnader, väntat resultat var 469 miljoner kronor. Omsättning blev 4124 mskr, och orderingången 4011 mskr, väntat omsättning 3998 mskr. Den organiska tillväxten ligger på 19 %, och för 2008 spår man en tillväxt på 15 %, helt i linje med tidigare besked. Hamnar USA i recession och det blir oroligt på världens börser, spår man en organisk tillväxt på 6 %. Efterfrågan på Hexagons produkter ser fortfarande stark ut, allt enligt bolagets rapport idag. Bolaget höjer också utdelningen, tack för det.
Ja, det här var lite kort om Hexagon, men helt klart känner jag mig nöjd. Jag ska studera rapporten lite närmare vid senare tillfälle, och framförallt läsa om framtidsutsikterna. Kursen borde ticka uppåt idag...

Inga kommentarer: