4 december 2013

Enkel åtgärd, förbjud mobiler under lektionstid

Att den svenska skolan får dåligt betyg i den senaste PISA-rapporten har väl knappast undgått någon, debattens vågor går höga, vad göra och vem bär skulden är frågor som ställs.

Jag är inte speciellt förvånad över resultaten efter att ha följt mina två barn genom skolåren. Redan i ettan reagerade jag när flera barn satt med stora hörselkåpor på sig, anledningen var att de ville ha lugn och ro när de arbetade!

Jag har ingen lösning på problemen, men en enkel åtgärd är att förbjuda mobiler under lektionerna, nu sitter flera elever helt öppet med mobilen och nonchalerar lärarna. För mig är det en gåta hur man kan tillåta mobiler under lektionstid.

Vi föräldrar har också ett stort ansvar genom att lära barnen att visa respekt för lärare och klasskamrater. Disciplin i klassrummen efterlyses!

Min son går på gymnasiet och har alldeles för många håltimmar utöver de schemalagda, inställda lektioner varje vecka är vardagsmat, jag anar brister i planeringen. Minska antalet icke schemalagda håltimmar!

Höj läraryrkets status, men inte genom att utse "duktiga" lärare. Vem avgör om en lärare är duktig?

Det finns naturligtvis ingen lätt lösning på skolproblemen, det är många faktorer som spelar in, men utan disciplin i klassrummen är de svårt att komma tillrätta med problemen.

Oavsett vad man tycker om PISA-rapporten, den är en nyttig väckarklocka.

Ja, det blev ju inte mycket börs i det här inlägget, det får vänta till imorgon.

4 kommentarer:

Bacchus sa...

Man kan inte bara förbjuda mobiler, för det är också ett hjälpmedel. Många skolor har en stor del av studiematerialet på hemsidan och utan åtkomst till materialet så sitter eleven utan. Detta är en stor utmaning - men lärarna måste stå på sig och säkra att tekniken inte blir en distraktion.

Generellt upplever jag att man speciellt på gymnasiet - har otroligt få schemalagda timmar mot när jag gick där. Det tycvker jag i så fall är ett problem.

Kanjagblirik Motmiljonen sa...

Jag tror precis som Bacchus att förbjuda mobiler inte är rätt väg, däremot måste det till en stor ändring vad gäller synen på teknik som är involverad i undervisningen. Särskilt när det idag är många skolor som t.ex. delar ut datorer.

Däremot måste läraren har möjligheten att kunna agera hårdare mot missbruk av den digitala tekniken i klassrumsmiljö.

Anonym sa...

Till tidigare kommentarer, det handlar väl snarare om att läraren ska ha rätt att förbjuda mobiler om det påverkar undervisningen negativt. Ni är naiva om ni tror att mobiler endast används för att införskaffa sig kunskap från wikipedia när onlinespelen ligger ett klick bort.

Förövrigt skulle jag vilja slå ett slag för barnen och ungdomars olikhet. Att det läggs ned specialklasser så att barn med diagnoser placeras ut i vanliga klasser är en av anledningarna till de sjunkande resultaten. Det finns två baksidor av det myntet, dels missunnas barn som har svårigheter men även undervisningen för "vanliga" barn blir lidande när nivån sänks.

Lärarkåren sitter i en rävsax när de å ena sidan måste erbjuda alla lika undervisning och å andra sidan se till att alla uppfyller målen. Det är en självmotsägelse. Lika undervisning leder INTE till lika kunskaper, eftersom alla har olika förutsättningar.

finansmamman sa...

Hej, naturligtvis ska ny teknik användas i skolan, men det bör vara på lärarens initiativ.