3 november 2014

Säljer Africa Oil, Cdon och Fortnox

Det börjar bli dags att planera inför årsskiftet, jag tänker i första hand på att kvitta vinster mot förluster. Det här är ju inget som den som har investeringssparkonto eller kapitalförsäkring behöver bekymra sig om, där är inte kvittning möjlig utan kontot schablonbeskattas istället.

För mig gäller dock kvittning eftersom jag har större delen av aktieportföljen på en vanlig depå. Mina långsiktiga investeringar har jag oftast vinst på och det kan ibland vara svårt att hitta förluster att kvitta med. Positivt i och för sig, helst vill jag naturligtvis bara göra vinster.

För att kvitta en del vinster i år använder jag några kryddor som visar förlust, jag säljer Africa Oil och Cdon så länge. Det betyder inte att jag tappat tron på bolagen, det är möjligt att jag köper tillbaka aktierna vid ett senare tillfälle.

Men året är inte slut ännu, beroende på hur börsen utvecklas kommer jag att fortsätta se över portföljen och kvittningen kommer inte att vara klar förrän strax innan jul, sen kommer oftast annat emellan. Mycket möjligt att fler kryddor får lämna portföljen tillfälligtvis.

Jag säljer även en annan krydda idag, Fortnox. Det handlar inte om kvittning, då jag har aktien placerad på ISK, utan jag tar helt enkelt hem en vinst.

Fortnox har jag haft av och till i portföljen och det är mycket möjligt att jag återkommer till bolaget framöver. Den senaste rapporten visar på fortsatt fin tillväxt, men konkurrensen hårdnar inom molntjänster och jag är osäker på om bolaget kan fortsätta hålla samma fina tillväxttakt.

9 kommentarer:

Anonym sa...

" jag säljer Africa Oil och Cdon så länge. Det betyder inte att jag tappat tron på bolagen, det är möjligt att jag köper tillbaka aktierna "


Om du flyttar in aktierna i en ISK så får du en avräkningskurs som du kan kvitta mot (ses skattemässigt som en försäljning). Då slipper du sälja-köpa men får det du vill ha - något att kvitta mot.
Om det är hos samma mäklare kan du dessutom antagligen slippa courtaget, vissa mäklare tar inte ut någon avgift för flytt mellan egna konton. Men det behöver du undersöka först, olika mäklare gör olika.

Enda nackdelen är ju att du inte framöver kan använda dessa aktier att kvitta mot, då dom ju kommer att ligga i en ISK.
Dessutom får man ha flera ISK:er så du kanske vill döpa just denna till "Kryddan"?

Anonym sa...

Lekstuga med makens pengar!!!

finansmamman sa...

Till Anonym1,
Tack för tipset, det är en idé. Bra med flera ISK, förmånligt just nu med den låga räntan.

Anonym sa...

Just Africa Oil är ju ett bloag som sitter på reserver, inget väsentligt har förändrats samtidigt som kursen halverats. Väntar du dig en emission eller vad är tanken bakom säljet?

finansmamman sa...

Anledningen är att jag kvittar förlusten i Africa Oil mot vinster.

Anonym sa...

Finansmamman skrev: "Bra med flera ISK...." Vore intressant att höra motiven till varför det skulle vara bra.

finansmamman sa...

Hej,
Det kan vara olika sparmål till exempel, ett ISK för pension.

Vid nyintroduktioner går det inte att få de tilldelade aktierna på ISK hos några banker, då kan det vara fördel med ISK i olika banker.

Anonym sa...

Finansmamman skrev: "Vid nyintroduktioner går det inte att få de tilldelade aktierna på ISK hos några banker, då kan det vara fördel med ISK i olika banker."

Det är väl lagkrav som gör att emission av befintliga aktier inte kan tecknas via ISK. Dvs det torde gälla samtliga banker. Därmed är det meningslöst att av det skälet ha ISK i flera banker.

finansmamman sa...

Det går att teckna via ISK hos till exempel SEB. Enklast är att höra med sin bank vad som gäller.