28 april 2015

På besök hos DGC

Igår besökte jag DGC Ones bolagsstämma. Vi var en ganska liten skara som samlats i DGS:s egna lokaler i Stockholm, efter kaffe och småprat med övriga aktieägare och ledning var det dags för stämma.

Vd Jörgen Qwist berättade först om året som gått. DGC hade som målsättning att nå en omsättning på en halv miljard kronor till 2014, det målet har uppnåtts. Nu strävar bolaget vidare mot nästa milstolpe, en miljard i omsättning. Det låter bra.

Vd tryckte hårt på arbetet med kundnöjdhet och gav oss en detaljerad beskrivning av hur bolaget arbetar med service och bemötande för att få marknadens nöjdaste kunder. Det har gett resultat, kundnöjdheten ökar år från år och i och med nöjda kunder ökar förutsättningarna för att kunna fortsätta tillväxten.

I samband med stämman presenterades också första kvartalsrapporten. Det nya året har börjat bra med flera kunder som förlänger sina avtal, men även nya kunder har kommit till som Åklagar- och Ekobrottsmyndigheten och i april kan även Domstolsverket läggas till som ny kund.

Resultatet var ungefär som väntat, en tillväxt på 13 procent. En liten minskning av resultatet förklaras av att stora investeringar gjordes i datakommunikationsnätet 2014, men bolaget räknar med att vara tillbaka med högre lönsamhet framöver, enligt vd.

Jag fick ett gott intryck av styrelsen som har en gedigen erfarenhet från branschen och en god anda verkar råda i bolaget. Ett extra plus är att grundarna som är storägare finns kvar i bolaget på ledande positioner, dessutom äger flera styrelseledamöter aktier i DGC.

Med långa avtal som ger stabila intäkter ser finanserna bra ut och bolaget bör ha potential för att fortsätta växa. Nu väntar jag på miljardomsättningen...

10 kommentarer:

Anonym sa...

Saxat ur dagens DI:

"Ekobrottsmyndigheten ser ett växande problem med anonyma aktiebloggar på populära sajter som Redeye. Minst en bloggare utreds nu för misstänkt marknadsmanipulation.

De flesta börsfokuserade sajter tillåter besökarna att anonymt dela med sig av aktietips i diskussionsforum och bloggar.
Men enligt Ekobrottsmyndigheten, EBM, har det på senare tid vuxit fram en flora av populära bloggare som genom sina investeringsråd har kapacitet att skapa kraftiga kursrörelser i mindre likvida aktier."

Det vore välgörande om någon tar tag i detta problem och rensar upp i träsket!

Går man på bolagsstämma har man de facto ekonomiska intressen i bolaget.

Anonym sa...

Till Anonym: Men denna blogg har funnits sedan 2007... Annars kan jag tycka att det verkar rätt diffust med vissa regelverk idag. Därför blir det spännande att se vad man kommer fram till.

Anonym sa...

Hur länge bloggen har funnits är totalt ointressant i sammanhanget.

Anonym sa...

Till Anonym: Are you for real? Inte om man ska göra en seriös granskning av denna blogg. Då bör man gå igenom allt, det vill säga från 2007.

Anonym sa...

Till Are you for real?:

När ett inlägg inleds på följande sätt: " Men denna blogg har funnits sedan 2007... Annars kan jag tycka....." indikerar det att skribenten tycker att bloggen har ett berättigande enbart för att den funnits länge. Detta förstärks genom att den andra meningen inleds med "Annars kan jag tycka" vilket signalerar att vederbörande håller med i princip, däremot inte i detta specifika fall (finansmammans blogg). Ur den aspekten är det därför ointressant hur länge bloggen funnits. Däremot bör eventuella granskningar innefatta allt som skrivits under bloggens existens. Det trodde jag var uppenbart. Are you nuts by any chance?

Henke sa...

Till alla anonyma: Talar ni om finansmammans blogg? EBM talar om anonyma bloggar. Hur anonym är finansmamman när hon t.o.m. har sin bild på Avanzas hemsida?

Signs sa...

Hej Finansmamman,

Har du några tankar kring Scandidos? Har du kvar innehavet, kommer du teckna i emissionen etc?

jag har ett större innehav nu som jag tyckte jag köpte på bra nivå (7.5kr i GAV) men var inte riktigt beredd på en stor emission så nära inpå listningen. Mycket av förtroendet är borta och jag sätter mig in djupare i caset nu som beslutsgrund om man ska lägga in mer pengar eller inte. Hur tänker du kring caset?
mvh

Anonym sa...

Till Henke:

Språkförståelse är tydligen svårt. Det är inte "anonyma" som är nyckelordet i DI:s artikel, det är ordet "marknadsmanipulation". Problemet med anonymiteten hänger ihop med svårigheten att spåra personerna inte med själva det eventuella brottet.

Moa sa...

Till Anonym som svarade Henke: Att stå för sina åsikter är tydligen svårt. Det börjar bli riktigt tröttsamt med alla anonyma kommentarer här.

finansmamman sa...

Till Anonym,
Besökande aktieägare på bolagsstämman har oftast intressen i bolaget.

Till Signs,
Ja, jag har kvar ScandiDos och tänker liksom du gräva djupare innan jag bestämmer mig angående nyemissionen. Jag tror på produkterna, men efter förseningar, dåliga rapporter sviktar förtroendet, samtidigt har marknaden varit svag.