7 september 2015

Säljer Raysearch och DGC One

Börsveckan börjar på plus, trevligt. Men det känns ändå lite darrigt och vi får hoppas att veckans siffror som presenteras från Kina inte ställer till det.

Om Elektaaktien inte har varit något att glädja sig åt ännu, så har Raysearch som också verkar inom strålterapi varit en desto bättre investering.

Men nu säljer jag aktierna och tar hem en fin vinst. Jag har dock inte tappat tron på bolaget, framtidsutsikterna ser fortfarande goda ut, det finns många strålterapikliniker världen runt att bearbeta för Raysearch.

Skönt ändå att säkra en vinst, det är mycket möjligt att jag köper tillbaka ett antal aktier vid lämpligt tillfälle. Rekyler brukar komma förr eller senare.

Jag säljer också mina aktier i DGC One. Det känns som bolaget tappat tempo och framtidsutsikterna ser inte riktigt lika goda ut som tidigare. Det gäller nära framtid, på längre sikt är det möjligt att lönsamheten kommer tillbaka. Tillfällig svacka eller ej, det återstår att se.

Nu ska jag fundera var pengarna ska investeras, det är ingen brådska. Det finns gott om intressanta bolag på börsen, men det är också skönt att vara likvid om börsen fortsätter att vara orolig. Några bolag jag tittar på just nu är Cellavision och Invisio.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Så du säljer av en högpresterande aktie (Raysearch) för att säkra en vinst men behåller en förlustaktie (Elekta)? Du funderade aldrig på att göra tvärtom?

Anonym sa...

Raysearch är uppe på P/E 50! Vem i hela fridens namn vill vänta i 50år för att få tillbaka sin investering?

Elekta kan också säljas i slutet av året som skatteplanering och tills dess kanske något händer.

Anonym sa...

Det finns alltid en risk med att betrakta P/E-tal som statiska storheter. Dessutom är dagens situation värre än vad anonym 2 skriver. P/E-talet baserat på vinstprognosen för innevarande år är t o m 63! Men vem stirrar sig blind på en statisk uppgift i ett utvecklingsbolag? Priset i förhållande till vinsten kan i dagsläget förefalla högt men det händer saker med vinstutvecklingen i Raysearch nota bene. SIX Estimates medelvärde av analytikers vinstprognoser för nästkommande räkenskapsår är 3:10 kronor per aktie, dvs en ökning med drygt 70% jfrt med innevarande år. Dagens aktiekurs ger då ett P/E-tal på nästa års vinst om 36. Så använder insatta placerare P/E-tal men däremot uppenbarligen inte anonym 2.

Anonym sa...

Insatta placerare? Du menar stackare som tror på vad spågummorna säger efter att ha tittat i glaskulan. Ett medelvärde av vad spåkulan säger gör inget bättre.

Men du, spring ut och köp en massa Raysearch. Vet du förresten vad dom säljer? Vilka konkurrenter har dom? Vad har dom för vallgrav? Vilka nya produkter och teknologier kommer runt hörnan som slår ut Raysearch?

Anonym sa...

En ytterligare aspekt i detta sammanhang (Raysearch vs Elekta)som förtjänar att påpekas är aktiernas trendutveckling. Det har på denna blogg diskuterats en del om aktiekursers rullande medelvärde mätt på dels 50 och dels på 200 dagar. En del skribenter har förfasat sig över detta och menat att det är TA (teknisk analys) och därmed inget att tro, än mindre förlita sig på. Så är icke fallet. Det är betydligt simplare än så. Dessa rullande medelvärden åskådliggör på ett tydligt sätt den medellånga och den långa trenden för aktien. Pekar 200 dagarskurvan uppåt är således den långa trenden för aktien uppåtriktad vilket även förstärks om dagens aktiekurs ligger högre än 200 dagarskurvan. Råder det motsatta förhållandet är självklart motsatsen rådande.

Elektas 200 dagarskurva är sedan ett par år tillbaka nedåtriktad och dagens kurs ligger dessutom ytterligare lägre. En tydlig indikation på en aktie i fortsatt, långvarig utförslöpa.

I fallet Raysearch pekar 200 dagarskurvan brant uppåt och dagens kursnivå ligger dessutom på en än högre nivå. En aktie i klart och brant stigande.

Mot bakgrund av dessa scenarier är det i hög grad relevant att ifrågasätta klokheten i Finansmammans beslut att ta hem en vinst (för tidigt?)i Raysearch men behålla Elekta (bli sittande med en surdeg?). Det är ett ologiskt beslut men bottnar ofta i mänsklig psykologi. Att relativt snabbt komma ur en minusaffär och ta en smärre förlust är svårt för amatörplaceraren. Det är att erkänna att man gjort fel, att man har gjort en förlust. Istället behåller man aktien i hopp om att det ska vända. När det efter många om och men (ibland åtskilliga år) väl gör det (i bästa fall) är den oprofessionelle placeraren snabb med att sälja på en nivå som i stort motsvarar ingångskursen för att i alla fall inte ha gjort någon förlust. Under tiden har man "kompenserat samvetet" med att sälja en andra aktie med en vinst för att, trots allt, kunna visa sig själv att jag kan göra bra affärer. Men hur bra är den affären egentligen när aktien ifråga bara fortsätter mot allt högre höjder?

Det finns ett talesätt när det gäller aktieaffärer: Let the trend be your friend. Väl värt att fundera på ibland.

Anonym sa...

Anonym 2 & 4:

Och själv tror du uppenbarligen att Raysearch:s vinst nästa räkenskapsår blir oförändrad.

Anonym sa...

Jag har ingen aning om vad vinsten kommer att bli för Raysearch precis som alla andra som inte är insiders. Är du insider? Inte? Glaskula!

Anonym sa...

Alltid kul att få inspiration från denna sida. Själv kollar jag recipharm men tycker fortfarande aktien är dyr.

Anonym sa...

"Caset" med Raysearch och Elekta är intressant. Om något visar det vikten av att skilja mellan bolag och aktie. Man kan även tala om skillnaden mellan en akties pris och dess värde. Teoretiskt och på lång sikt ska ett företags vinst avspeglas i aktiens värdering på en i övrigt perfekt marknad. Men på kort och medellång sikt behöver dessa två parametrar inte gå hand i hand. Aktiemarknaden kan ha uppfattningen/förväntningen på ett bolags framtida utveckling som gör att man i dag är beredd att betala en högre kurs för aktien än vad som motiveras av bolagets nuvarande resultat- och balansräkning.

Detta resonemang kan även överföras på de diskussioner som i dessa kretsar inte är helt ovanliga. Nämligen vilken analysmetod som är att föredra - den tekniska eller den fundamentala. Det kanske inte behöver vara en "antingen eller situation" utan en "både och situation".

Som sparare, placerare eller investerare, vad vi nu vill kalla oss själva, köper och säljer vi inte företag. Vi köper och säljer aktier. Mot bakgrund av den diskrepans som, åtminstone på kort och medellång sikt, råder mellan bolag och dess aktier bör det vara motiverat att analysera båda dessa enheter separat. De lever ändå i viss utsträckning "separata liv". Vi har helt enkelt inte perfekt fungerande marknader, åtminstone inte hela tiden. Kanske inte ens delar av tiden. Den fundamentala analysen är självklar att använda för att se hur bolaget mår och utvecklas medan den tekniska analysen ger oss en uppfattning om hur aktien mår och utvecklas.

Anonym sa...

Jag kallar mig själv investerare och jag köper delar av företag.

Personligen har jag varken tid eller ork att göra teknisk analys men vägarna till en förmögenhet är obegränsade.

finansmamman sa...

Tack för intressant diskussion.

Anonym sa...

Tillverkar och säljer man avancerad, högteknologisk utrustning som med yttersta precision ska användas på människor i medicinskt syfte hoppas man, åtminstone för egen del, att prylarna kommer från ett företag som i alla fall uppvisar mer kompetens än att i en prestigeaffär omfattande hundratals miljoner kronor ha matat in fel variabler i ett simpelt excelprogram.

Tidningen Affärsvärlden har publicerat följande artikel den 16 september 2015 08:00

Cancervårdaren Elekta bommade prestigeordern till Karolinska sjukhuset. Orsaken? En felaktig excelkalkyl drog upp priset med nära 300 miljoner kronor.
Medicinteknikbolaget Elekta bommade tidigare i september prestigeordern på linjäracceleratorer, så kallade strålkanoner, till Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Beställningen gick i stället till värsta konkurrenten och branschettan Varian, ett amerikanskt företag.

I fredags i förra veckan överklagade Elekta beslutet till förvaltningsdomstolen i Stockholm, vilket Affärsvärlden rapporterade om under tisdagen.
Av överklagan, formellt en ansökan om överprövning, framgår att Elekta misslyckades i sammanräkningen av priset. Bolaget lägger skulden på ett felaktigt kalkylsystem i det excelark som användes när priset räknades fram.
I ansökan om överprövning skriver Elekta att det var Elektas avsikt att erbjuda landstinget i Stockholm ett totalt pris som var lägre än 500 miljoner kronor. På en plats i den slutliga offerten har Elekta också erbjudit ett totalt pris om 497 miljoner kronor.

På annan plats i anbudet har Elekta misslyckats med användningen av en färdig formel – en minuspost på 38 miljoner kronor har i stället för att subtraheras från det totala priset adderats till priset vilket fått totalanbudet att stiga från 497 miljoner kronor till 574 miljoner kronor:
En skillnad på så mycket som 77 miljoner kronor, som Elektas jurister skriver i inlagan till rätten.

Men misstaget skulle komma att växa ytterligare. För när Elekta fick ta del av den upphandlingsrapport som landstinget ställt samman utifrån de uppgifter som Elekta lämnat kunde bolaget konstatera att Elektas anbudspris beräknats till 788 miljoner kronor, nästan 300 miljoner mer än vad Elekta från början hade tänkt sig.
I den färska inlagan till rätten ställer sig Elekta frågande till hur Stockholms läns landsting kommit fram till beloppet 788 miljoner kronor och bolaget har vid flera tillfällen de senaste veckorna begärt att landstinget ska redovisa hur anbudspriset har beräknats.

Enligt Elekta har landstinget inte presenterat några förklaringar till hur kalkylen kunnat bli så felaktig.
Elekta redovisar också en email-korrespondens med en tjänsteman i landstinget som medger att det har skett ett fel i beräkningen av det slutliga priset men att felet har varit lika för båda bolagen.

Elekta hävdar motsatsen:
"Om Elektas anbudspris minskas med 77 miljoner kronor (motsvarande den felaktigt adderade 39 miljonersposten, red anm) skulle Elekta ha vunnit upphandlingen/…/Elektas anbudspris har angivits till 788 miljoner kronor. Om detta belopp minskas med 74 miljoner erhålls istället ett anbudspris om 714 miljoner kronor."

Efter avdrag för så kallade kvalitetsmervärden hade Elekta då nått ett jämförelsetal på 629 miljoner kronor. Varians jämförelsetal är, enligt vad Elekta anger i inlagan, i så fall 24 miljoner kronor högre, det vill säga 653 miljoner kronor. Beräkningarna tyder, enligt Elekta, på att Elekta hade vunnit upphandlingen om Elektas anbudspris minskats med 77 miljoner kronor.

Affärsvärlden har sökt företrädare för Elekta för att få ytterligare kommentarer till hur misstaget kan förklaras. Bolaget vill dock inte lämna några kommentarer.
Landstinget i Stockholm ska enligt rätten svara på kritiken i en inlaga senast på torsdag.

Överklagandet medför att leveranserna av strålkanoner till sjukhuset rimligen blir försenade. Den genomsnittliga handläggningstiden för överklaganden i förvaltningsdomstolen är enligt landstingets presstjänst cirka tre månader.

Av: Calle Froste"

Ja, tjenare! Vad mer finns att säga?