1 september 2015

På Elektas bolagsstämma


Idag har jag besökt Elektas bolagsstämma i Stockholm. Det är även rapportdag för bolaget och äntligen en rapport som visar att bolaget är på väg åt rätt håll igen.Trevligt att få se aktien på vinnarlistan.

Det var överlag positivare tongångar på stämman i år och nygamle vd:n Tomas Puusepp berättade att ledningen arbetar extremt intensivt med det tvååriga åtgärdspaketet för att få Elekta att blomma igen. Högsta prioritet ligger på tillväxt, lönsamhet och kassaflöde.

För att nå målen behöver en ny plattform skapas för Elekta och en första åtgärd var att sätta in en ny effektivare organisation.

Ledningen tror på tillväxt under andra halvåret 2015/16, på medellång sikt 2017/18 är ambitionen 3-5 procent tillväxt och på lite längre sikt cirka 10 procent. Vi får hoppas att Elekta lyckas infria målen.

Det ska också bli spännande att se hur uppgraderingen av tidigare produkter tas emot, nyligen fick Elektas gammakniv Icon godkänt i USA och under 2016 väntas godkännande i Kina och Japan.

På forskningssidan finns en intressant projekt, Atlantic, ett bildstyrt strålbehandlingssystem i realtid, alltså bilder visas av mjukvävnad och tumörer under behandlingen och stråldosen kan anpassas direkt. Med ökad precision minskar risken för att frisk vävnad utsätts för strålning. Atlantic beräknas lanseras 2017 och här ser Elekta en stor potential.

Efter vd:s anförande kom en del frågor från aktieägarna. Någon undrade varför Varian varit så framgångsrika, men inte Elekta. Är det affärsskicklighet? Nja, Elekta är sämre på marknadsföring, men det ska det bli ändring på nu, budskapet ska stärkas. Hoppas det ger resultat!

En annan fråga gällde utdelningen. Den politiken ligger fast enligt ledningen, men ingen extra utdelning betalas ut i år. Det hade jag heller inte väntat mig och det verkar som ett klokt beslut att skruva ned utdelningen i dagsläget.

Två nya styrelseledamöter valdes in, Annika Espander Jansson och Johan Malmqvist, Getinges före detta vd. Positivt att andelen kvinnor ökar till 33 procent.

Ja, det var en stämma som kändes positiv, men nu återstår att se om Elekta lyckas förbättra tillväxten. Det finns gott om orosmoln, tillväxtmarknaderna har stannat av och det är svårt att sia om utvecklingen i Kina. Som aktieägare får man nog vara beredd på att det kan ta tid innan bolaget vänder, men jag behåller mina aktier tills vidare.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har noterat ditt envetna tålamod med Elektaaktien under ett antal år. Du har upprepade gånger hävdat att du vill ge bolaget ett par eller några kvartal till för att visa att de kan vända utvecklingen. Det har vid det här laget blivit både många kvartal och inte minst många år utan tillstymmelse till vändning. Aktiekursen har under den senaste tvåårsperioden mer än halverats, från 115 kr i augusti 2013 till dagens ca 55 kr. Under samma period har OMX30 stigit med ca 20%. Det finns alltid en risk i att lura sig själv med ett överdrivet tålamod. Man blundar helt enkelt för verkligheten och förmår sig inte att för sig själv erkänna felbeslut(felinvesteringar). Man blir därför sittande med lågpresterande aktier i en oändlig nedgångsfas istället för att på ett tidigare stadium ta en smärre förlust och omplacera pengarna för att ta del av vad en i övrigt uppåtgående börs kan erbjuda.

Du skrev i förra inlägget att du inte var mycket för teknisk analys vilket är helt uppenbart. Hade du varit det hade du noterat att Elektas aktiediagram visade ett deathcross redan i slutet av 2013. Men en viktigare signal än dödskors är huruvida 200 dagars MA (moving average) är stigande eller fallande. OMX30 har i dagarna uppvisat ett dödskors men 200 dgr MA är trots allt fortfarande stigande. Elektas 200 MA började falla i början av 2014 och gör det alltjämt, ett och ett halvt år senare. 50 dgr MA för Elekta ligger nu på ca 55 och 200 MA på ca 70 vilket indikerar fortsatt fallande 200 MA. Skillnaden mellan det korta och det långa MA är dessutom exceptionell.

Dagens kursreaktion för Elekta, upp knappt 8%, är nog mest av allt ett resultat av det bottenkörda förtroendet för såväl bolaget som för aktien. Jag tycker dessutom att de besked som gavs från företaget på dagens stämma, som du relaterar till, varken känns substantiella eller förtroendeingivande.

Men men, alla blir ju saliga på sin tro.

Anonym sa...

Hoppas at man kan kommentera på engelska här (beklagar min svenska, jag har finska som modersmål). Well, if that's OK, I'd only want to note that I'm not worried about the next few years of Elekta. They constitute an oligopoly with Varian. They are truly strong in R&D, and they have good coverage in the emerging markets. Medical technologies in general, and radio surgical therapies also, in particular, are high margin businesses. As I recall, Morningstar gives them wide moat status. This might not be so important, but I must say that I do appreciate the professional integrity of people at Morningstar. Last, but not least, Elekta has been profitable throughout their difficult years. So, if they get back on track, and long term normal level of profitability will suffice here, the current level of stock price is a steal. So forget about technical analysis. Yours, sincerely,

Anonym sa...

Ja det enda som återstår är väl att försöka snacka upp kursen i Elekta. Alla superlativer till trots så förlorar bolaget marknadsandelar.

Anonym sa...

Fniss, 3-5 procent tillväxt, på sikt!? Något som brukar fungera ännu bättre än TA är fundamental analys. Kursen har inte halverats utan anledning. Dessutom är bolagets utdelning i princip obefintlig, trots halverad kurs! En anledningen för ett bolag att inte ha utdelning på 3-4 procent är väl rimligtvis att man anser att pengarna bättre investeras i bolaget, men riktigt så är det inte i det här fallet.

finansmamman sa...

Tack för era synpunkter angående Elekta. Jag väntar nu på ketchupeffekten :)

Anonym sa...

Är det den effekten du väntar på är det hög tid att byta ut Elektaaktierna mot Berkshire Hathaway :P

Anonym sa...

Lika som i Hemtex....
Spännande företag. Slår nog till...
/Dalmasen

Anonym sa...

Som i Hemtex.....
Spännande företag, läser jag, slår nog till....
/Dalmasen

Anonym sa...

Från senaste numret av Affärsvärlden:

Det svenska medicinteknikbolaget Elekta bommar en prestigeaffär på närmare en halv miljard kronor till Nya Karolinska sjukhuset. Ordern på ett tiotal strålkanoner går istället till huvudkonkurrenten Varian, erfar Affärsvärlden.

Sedan i våras har landstinget i Stockholm drivit en pågående upphandling om ett tiotal linjäracceleratorer som ska köpas in till det nya sjukhuset i Solna, Nya Karolinska sjukhuset (NKS). Två företag har slagits om beställningen som är värd närmare 400 miljoner kronor, svenska Elekta och amerikanska Varian.

Enligt vad Affärsvärlden erfar har Varian vunnit uppgörelsen.

Att Varian vinner upphandlingen gläder inte minst personalen på Radiumhemmet i Solna. Många av de anställda har argumenterat hårt för att just Varians maskiner, som de uppfattar som bättre än Elektas, ska köpas in.

Enligt vad källor berättat för Affärsvärlden ska ett spontant jubel ha uppstått bland personalen på den nuvarande cancerbehandlingskliniken i Solna när konsulten Anna Smith berättade för personalen om utgången av upphandlingen.

Elekta reagerar däremot med besvikelse över utgången av upphandlingen:

- Vi är besvikna. Vi upplevde att samarbete mellan Nya Karolinska sjukhuset och Elekta skulle ha varit bra för Sverige, de sjukhusanställda och patienterna. Emellertid valde sjukhuset att gå med en annan leverantör, säger Gert van Santen, kommunikationsansvarig vid Elekta i ett mail till Affärsvärlden på onsdagsmorgonen.

Elekta har under de senaste tio-femton åren haft svårt att komma in på den svenska marknaden för linjäracceleratorer. Så gott som alla beställningar som svenska landsting har upphandlat under de senaste fem åren har gått till Varian.

En linjäraccelerator innebär investeringar på mellan 20 och 40 miljoner kronor men större beställningar brukar regelmässigt innebära att köparen för mängdrabatt. Landstinget i Stockholm har enligt uppgifter till Affärsvärlden allokerat 335 miljoner kronor för denna upphandling.

I en intervju nyligen i Affärsvärlden sade Elektas styrelseordförande Larry Leksell att han då inte hade någon aning om vilket företag som skulle komma att vinna upphandlingen av linjäracceleratorer.

– Ingen aning. Vi hoppas ju på det, men det finns långa traditioner mellan Varian och KS. Vi står inte och faller med den ordern.

Han kommenterade också att Elekta tycktes ha personalen emot sig:

– Personalen är vana vid Varian. Man måste ha respekt för det. Jag har full förståelse för att personalen tycker att det är jobbigt att byta leverantör.

Av: Calle Froste
Mejla reportern

Anonym sa...

Just for the record: taking account of the value of Elekta's assets, assuming a modest EPS (ten year average EPS, with a blend of all kinds of years, good and bad), assuming no growth at all, and using 8 % cost of capital, gives you a conservative estimate of about 46 SEK per share. And, mind you, this is a very conservative estimate. So, if you paid something around 50-55 SEK per share, you should be on the safe side. But who knows, I myself wondered a bit about their promise of the deals that should have been on the greater side, and that had been coming. It was a question of timing, they said. Backlog did't change, though, in the interim of July.

Anonym sa...

Kommentar till engelskspråkig anonyms kommentar 4/9.

För det första är den gängse betydelsen av förkortningen EPS uttydd som Earnings per Share, dvs vinst per aktie. För Elektas del ligger den i dagsläget på ca 2:50 SEK. Därför förmodar jag att du har någon privat tolkning av förkortningen som möjligen ska vara Equity per Share, dvs eget kapital per aktie. Men hur du kan få det till 46 SEK är mig totalt obegripligt. Att dessutom ta ett genomsnitt för de senaste tio åren är rent nonsens. Det är värdet idag som är relevant. Inget annat. Att laborera med nolltillväxt och en obegriplig 8%-ig kapitalkostnad vittnar om inget annat än okunskap. Möjligen har du dessutom glömt att korrigera ditt tioåriga genomsnittsvärde för de Splitar som genomförts. 2006 gjordes en split 1:3 och 2012 en på 1:4.

Elektas egna kapital per aktie är idag ca 17:50 SEK. Den uppgiften hämtar jag från SIX Financial Information/Factset. Det innebär att dagens aktiekurs på ca. 58 SEK innebär att nyckeltalet Kurs/EK är 3,3.

Hur du kan påstå att "EPS på 46 SEK är en konservativ uppskattning" vittnar enbart om din totala okunskap i ämnet men ger samtidigt en god vägledning beträffande trovärdigheten i dina inlägg.

Jag anser dessutom att den reaktion som cancerbehandlingspersonalen uppvisade (de har naturligtvis ingående kunskap även om Elektas linjäracceleratorer och kan göra direkta jämförelser av utrustningen) väger avsevärt mycket tyngre än din lite tragikomiska kommentar: "I do appreciate the professional integrity of people at Morningstar." Nog ordat om Professional Integrity!

Anonym sa...

Elektas styrelseordförande Larry Leksells kommentar beträffande att de skulle ha personalen mot sig: "Personalen är vana vid Varian. Man måste ha respekt för det. Jag har full förståelse för att personalen tycker att det är jobbigt att byta leverantör." vittnar mer än något annat om okunskap om de som verkligen använder produkterna.

Jag kan inte tänka mig att personalens främsta bevekelsegrund skulle vara "jobbigheten" att byta leverantör. De utgår naturligtvis från sin egen arbetssituation och värdesätter operationalitet och kvalitet på instrumentet. Om ett leverantörsbyte skulle innebära tillgång till en bättre produkt tror jag säkert att "jobbigheten" med omställningen skulle väga lätt i sammanhanget.

finansmamman sa...

Tack för länkar och synpunkter.