19 april 2012

Besök på bolagsstämma hos Ratos

Igår blev det en heldag i Stockholm med besök på Ratos bolagsstämma på eftermiddagen. I år gick den av stapeln i Stockholm Waterfront Congress fina lokaler, mer eller mindre fullsatt då över 900 aktieägare var på plats.

Det var lika intressant som vanligt att lyssna till vd Arne Karlssons berättelse om året som gått, om förvärv och exits och hur bolagets strategi fungerar.

Arne Karlsson poängterade att media är fel ute som påstår att transaktionsmarknaden är död. I Norden lever den och Ratos har genomfört ett tjugotal affärer under året i form av förvärv, tilläggsförvärv och exits.

Det ekonomiska läget är svårbedömt, vd tror att det blir stora kast i ekonomi och marknader även 2012 och Europas finanspolitik betraktar han som dårhuspolitik. Men kriser skapar också möjligheter.

Ratos har en stabil grund, en beprövad strategi att stå på och en väl fungerande organisation. När nu Arne Karlsson som avgående vd blickar tillbaka på åren så är det just strategi och organisation som han är stoltast över.

Ratos nya vd Susanna Campbell presenterade sig, hon har för avsikt att fortsätta på bolagets inslagna väg. Men som hon påpekade, världen är föränderlig och Ratos är bra men kan bli bättre.

Aktiespararna öste beröm över Ratos och avvek även från sina principer att säga nej när det gäller vd som går till ordförandeposten i samma bolag. Här fick Ratos ett godkännande.

Slutligen avtackades avgående styrelseordförande Olof Stenhammar och vd Arne Karlsson för sina insatser under många år. En smått fantastisk resa har vi aktieägare fått vara med om, sedan 1999 har totalavkastningen uppgått till 1117 procent, att jämföra med Six return index som gått upp 132 procent, inte illa.

Nu hoppas jag att Susanna Campbell fortsätter i samma spår.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, det var en riktigt rolig stämma om man nu får använda ordet
'rolig' i dessa tider! Och det är alltid intressant att lyssna till Arne Karlsson. Ratos fick även högsta betyg av avgående huvudrevisor då det gällde ordning och reda i affärerna, vilket även Aktiespararnas Gunther Mårder framhöll och la till orden 'genomlysbara' och 'tillgängliga'. Tror även att man använde ordet 'exemplariska'! /G

Anonym sa...

Nokia är nu tillbaka på prisnivåer som betalades i januari 1997.
26:- drygt, det var det nog inte så många som hade gissat för fem år sedan.

finansmamman sa...

Ja, det var idel beröm över Ratos.

Nej, det var kanske ingen som kunde ana detta, men det kan gå snabbt utför. Det var inte så länge sedan Ericsson var illa ute.