23 januari 2013

Säljer Creades

Lite tråkig börs idag, stiltje kan man säga. Det kan i och för sig vara skönt med några lugna dagar inför rapportperioden, den brukar kunna ge stora utslag åt båda hållen.

I lugn och ro har jag nu studerat uppdelningen av Creades. Bolaget föreslås delas i två, till det nybildade bolaget vid namn Sedarec överförs 30 procent av Creades substansvärde. Pan Capital önskar bli ägare till samtliga aktier i Sedarec, planen är sedan avveckling av tillgångarna.

Varje befintilig aktie i Creades ger rätt till en inlösenrätt. Med tio inlösenrätter kan tre aktier i Creades lösas in mot tre aktier i Sedarec.

Aktieägarna kan välja mellan att behålla sina aktier i Creades och courtagefritt sälja sina inlösenrätter till Pan Capital för 3,25 kronor per inlösenrätt.

Alternativet är att använda inlösenrätterna för inlösning av Creadesaktier och erhålla en ägarandel i Sedarec. Avsikten är avveckling. Sannolikt är inte många aktieägare intresserade av detta.

Ytterligare ett alternativ är att sälja sitt innehav i Creades, det är något jag tänker göra.

Utvecklingen av aktien har inte riktigt gått som jag tänkt mig, uppdelningen skapar visserligen arbetsro, men som aktieägare är det inget jag jublar åt. Min bedömning är att pengarna kan jobba bättre på annat håll just nu.

Nu är det snart middagsdags och jag ska dra mig till köket. Lasagne står på matsedeln.

Inga kommentarer: