16 januari 2015

Trendspaning


Fastighetsaktierna var stora vinnare 2014 och flera tror på fortsatt gynnsam utveckling under 2015 på grund av det låga ränteläget. En som tror på fortsatt uppgång är Michael Gobitschek, förvaltare av Skagen m2.

Fonden investerar globalt, stora innehav finns i USA och Asien, och ser förutom låga räntor också en stark global urbaniseringstrend som skapar stora investeringsmöjligheter.

Flera megatrender driver efterfrågan på fastigheter, en är den starka globala urbaniseringstrenden. Stockholm får påfyllning med en SL-buss om dagen, medan städerna i Asien har en betydligt snabbare urbanisering, Jakarta med ca 2000 personer om dagen, Manila med 1700, Shanghai med 700 personer. Det skapar efterfrågan på bostäder, kontor, köpcentrum och till det behövs ny infrastruktur.

Världens befolkning blir också allt äldre, det skapar behov av fastigheter inom sjukvård, seniorboende och rekreation.

Samtidigt ökar befolkningen och blir allt köpstarkare, det driver efterfrågan på köpcentrum och logistikfastigheter, ytterligare en trend.

Den ekonomiska maktbalansen rör sig österut och i framtiden förväntas nya "super cities" växa fram i Asien där medelklassens konsumtion kommer att öka kraftigt.

Det kan ju låta som den är krattat för fina vinster i fastighetsbranschen i framtiden. Ett orosmoment är dock den geopolitiska oron som växer fram i Asien, det kan bli ett tvärt slut på investeringar i området. Och har vi en bostadsbubbla i Kina?

På fotot syns bostadshuset i Uppsala som har Nordens största solcellsfasad, 1800 solcellspaneler producerar 70 000 kWh el om året.

Trevlig Helg!

3 kommentarer:

Aktieräven sa...

För Stockholms del gäller att brist på bostäder ger en högre prisnivå, men dessvärre en sämre regional tillväxt. Ett något ökat byggande vore därför troligen bra för alla branscher, inklusive fastigheter.

En annan risk bör vara att fastighetsmarknaden klappar ihop när räntan höjs och pågående projekt har baserats på ett lågräntor.

Om man nu inte tänker fond. Vilket är då bästa fastighetsbolaget?

Anonym sa...

Själv valde du för ca ett år sedan att minska ditt innehav av fastighetsaktier. Det hade varit intressant om du nämnt något om dina tankar och bevekelsegrunder för det beslutet satt i relation till det du skriver i detta blogginlägg.

finansmamman sa...

Hej,
Till Aktieräven,
En annan risk är minskade ränteavdrag. Bästa fastighetsbolag råder det delade meningar om, svårt att säga.

Till Anonym,
Jag är inte negativ till sektorn som sådan, men jag vill heller inte vara alltför överviktad i fastighetsbranschen. I senaste blogginlägget återger jag förvaltarens syn på fastighetssektorn.