23 mars 2015

På Beijer Almas bolagsstämma


Beijer Almas bolagsstämma har gått av stapeln. Över 800 personer var närvarande, rekord och 1200 nya aktieägare har tillkommit under året, intresset för aktier och Beijer Alma är på topp konstaterade styrelseordförande Anders Wall som öppnade stämman.

Innan bjöds tillfälle att lära mer om kablar och fjädrar genom en liten utställning.

Vd Bertil Persson berättade om året som gått och hur ledningen ser på framtiden. År 2014 var ett mycket bra år för Beijer Alma, det näst bäst i historien. Det gör att utdelningen kan höjas till 8,50 kronor.

Dotterbolaget Habia Cable förbättrade lönsamheten kraftigt, försäljningen av kabel till basstationsantenner ökade med 56 procent och även en fördubblad försäljning till kärnkraftverk noterades.

Beijer Tech visade bättre resultat än föregående år, bland annat är off-shoreindustrin i Norge ett område där bolaget växer. Men då högre aktivitet önskas vad gäller förvärv och befintlig verksamhet har en ny ledning tillsatts i Beijer Tech.

Lesjöfors visade något lägre resultat. Det var framför allt försäljningen av chassifjädrar som minskade, anledningen är den milda vintern som gör att färre chassifjädrar förbrukas.

Under året förvärvades Sandviks fjädertillverkare i USA, ett milstolpe för Beijer Alma. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen i USA, vad jag förstår är tanken att expandera verksamheten där så småningom.

Vd Bertil Persson berättade att faktureringen de första månaderna i år är i nivå med föregående år, ett stabilt efterfrågeläge. Resultatet förväntas bli i nivå med förra året eller något lägre.

För att växa organiskt planerar bolaget bland annat att expandera inom nya produktområden och genom förvärv. Kanske får vi se ett fjärde ben under 2015.

En aktieägare önskade fler kvinnor i styrelsen, det kunde tillgodoses direkt då Caroline af Ugglas valdes in av stämman. Sen tidigare sitter två kvinnor i styrelsen.

Efter att ha varit ett lite bortglömt bolag tycks fler och fler få upp ögonen för Beijer Alma, roligt. För mig är det ett kvalitetsbolag med bra ledning som jag mycket väl kan tänka mig att öka i.

Efter stämman kunde vi över 800 aktieägare njuta av en fantastisk middag med underhållning. Tack så mycket!

Inga kommentarer: