18 mars 2015

Sensys Traffic behöver fler marknader

Övriga bolag jag lyssnade till på bolagsdagen var Arise, IAR Systems och Sensys Traffic.

Arise är ledande inom landbaserad vindkraft. Jag har försökt få upp mitt eget intresse för vindkraft, men nej, det lockar inte till investering just nu, det verkar svårt att få lönsamhet på vindkraft i dagsläget. Jag nöjer mig med min investering i solkraft så länge, jag tror mer på den.

Sensys Traffic är bolaget som utvecklar och säljer system för trafikövervakning. Alla har vi säkert passerat deras fartkameror längs vägarna.

Vad jag inte visste var att Sensys även utvecklar systemlösningar för järnvägen APMS, ett strömavtagarövervakningssystem som automatiskt identifierar skador i strömavtagarna som i sin tur bland annat kan förhindra att kontaktledningar rivs ner.

Intressant och med tanke med de stora problem vi har med tågtrafiken i Sverige bör det finnas en marknad. Men även internationellt sett bör potential finnas.

Det är i Sverige Sensys har sin största marknad och för närvarande driver de svenska kontrakten bolagets tillväxt.

Näst största marknad är Mellanöstern där Qatar är senaste kunden, totalt finns där 8-14 länder som är adresserbara för Sensys. Året har börjat bra i Mellanöstern och flera order har kommit in, dock ganska små.

Enligt vd växer marknaden för trafikövervakning med cirka 10 procent per år och Sensys tar marknadsandelar. Dock finns det flera konkurrenter. Som jag ser det behöver Sensys komma in på fler marknader för att det ska kännas riktigt intressant att investera i.

Jag ska återkomma till IAR Systems, ett bolag jag tycker verkar intressant.

2 kommentarer:

Svante1 sa...

Hej, hade du vågat en investering i Karo Bio förra veckan så hade din placering ökat med 50%..redan
Anders Lönner som varit Vd i Meda i 10 år har stort förtroende bland oss som
tror på läkemedelsaktier.Trodde att kursen skulle stiga till 1,50 efter några månader men nu är vi där redan...
Säljer inte förrän kursen är uppe i 2 SEK

finansmamman sa...

Ja, det var synd jag inte vågade mig på en investering i Karo Bio. Grattis till den fina uppgången!