11 mars 2015

Räntejakt

Idag fyller Nordea på listan med fasträntebevis, tre nya bolag läggs till, Alcoa, Nabors Industries och Transocean.

Den amerikanska aluminiumproducenten Alcoa ger en årlig ränta på 2 procent. Bolaget är verksamt i över 30 länder och anses marknadsledande. Relativt låg risk med andra ord.

Nabors är verksamt inom oljeindustrin, främst i Nordamerika där bolaget bland annat hyr ut bemannade oljeriggar till oljeproducenter. Det årliga räntan på fasträntebeviset är 4 procent.

Betydligt högre är risken i Transocean som ger en årlig ränta på 6,75 procent. Transocean är också verksamt inom oljebranschen och hyr ut bemannade oljeplattformar till oljebolag som till exempel Chevron.

Då oljebranschen anses riskfylld är det naturligt att räntan är satt högre för de två sistnämnda fasträntebevisen. Skulle jag investera i ränteprodukterna skulle jag läsa på lite om de aktuella bolagen innan investering. Sen bestämmer var och en sin risknivå, alla är vi olika.

Ett annat alternativ till bankboken och räntebevisen är preferensaktier som snabbt blivit populära. Men där finns en del fällor att se upp med, den dagen räntorna vänder upp kommer förmodligen kurserna att sjunka, det är en av fällorna.

Det blir ett kort inlägg idag, jag har en del uträttningar att göra innan jag parkerar mig i soffan för att se Avanza Forum, programmet ser spännande ut.

Inga kommentarer: