27 mars 2012

Många frågor om utdelningar

På morgonpromenaden upptäckte jag årets första blåsippor...

Jag har fått flera frågor när det gäller utdelningar, jag tänkte försöka klargöra några saker. Många artiklar i affärstidningarna handlar i dagarna om utdelningar, listor publiceras med högavkastande aktier och utdelningsportföljer presenteras.

De flesta bolag har sin bolagsstämma på våren och det är också då beslut fattas om utdelningen. Kort därefter avskiljs utdelningen och samtidigt brukar aktiekursen gå ned med ungefär motsvarande belopp, det kan bli både mer eller mindre.

Därför är det knappast lönsamt att köpa aktier någon vecka innan utdelningen, man hamnar då på plus minus noll efter utdelningen. Är man däremot lite mer långsiktig brukar aktiekursen återhämta sig så småningom och förhoppningsvis fortsätta uppåt i goda tider.

I sämre tider då värdestegring uteblir är det många gånger bättre att få utdelning på aktierna än att ha pengarna på bankboken. Men det är en smaksak, alla har vi olika strategier.

Aktiekurserna brukar gå upp en hel del inför utdelningen på våren, det finns alltså risk för besvikelse att vara alltför kortsiktig, att köpa nu, ta hem utdelningen och sedan sälja aktien.

Min strategi är att vara långsiktig, jag återinvesterar oftast utdelningen, inte nödvändigtvis i samma aktie men på börsen. Ibland gör jag något helt annat för pengarna.

Som långsiktig är det också viktigt att titta bakåt i tiden när jag väljer bolag med hög direktavkastning. Är utdelningen stabil genom åren eller är det en tillfälligt hög utdelningen och kommer bolaget att kunna hålla utdelningsnivån i framtiden?

Men först och främst måste jag naturligtvis tro på bolaget, en bra utdelning är ett extra plus.

Vid köp av en aktie inför utdelning är det viktigt att se till att stå som registrerad ägare på avstämningsdagen, datum står på respektive bolags hemsida.

Hoppas dessa rader har klargjort en del frågor.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej,
Du menar säkert att det är på BOLAGSTÄMMODAGEN som du måste äga aktien fram till kl 24 00 (för att nu vara övertydlig)för att få del av utdelningen. Glöm allt annat! Och det är helt logiskt. Styrelsen föreslår stämman att utdelningen skall utgå med xx antal kronor och stämman godkänner och fastställer utdelningen. Dagen efter bolagsstämman kan Du sälja aktien. Avstämningsdagen sker efter bolagstämman och är den dag bolaget i efterhand fastställer vilka som de facto var aktieägare på bolagsstämmodagen, en affär mellan bolaget och den som för aktieboken. I de allra flesta svenska börsbolag gäller denna regel.