11 juni 2009

Kan Hemtex vända?

Jag har fått brev från Skandia där man berättar att garantiräntan sänks på min privata pensionsförsäkring, den är nu nere på 2 procent. Det här gäller nya pengar som sätts in, befintligt kapital berörs inte.

Så länge den genomsnittliga återbäringsräntan är högre än garantiräntan behöver det inte betyda någonting menar Skandia, den genomsnittliga återbäringsräntan har varit 8,5 procent de senaste femton åren och det får man nog känna sig ganska nöjd med.

Jag har ändå slutat att spara i försäkringen eftersom villkoren försämrats och jag känner mig ganska luttrad vad gäller försäkringsbolag.

Hemtex redovisar i sin senaste rapport en större förlust än väntat, resultatet före skatt blev -63,7 miljoner kronor för perioden februari-april, förväntat -47 miljoner kronor och försäljningen minskade med 26 procent.

Bolaget räknar dock med att återta förlorade marknadsandelar och visa vinst för åren 2009/2010. Jag tror de kan bli jobbigt, Hemtex har i sitt tidigare koncept äventyrat sitt varunamn och det kommer att ta lång tid att bygga upp det igen.

Något förvånad blev jag i morse när jag slog upp tidningen och en reaannons från Hemtex är bland det första man ser. Skulle man inte sluta med reor? Jag känner mig tveksam till aktien.

2 kommentarer:

Forex Trading sa...

Håller med. Det känns som Hemtex är på väg ner. När man är inne i butikerna är det väldigt lugnt också, trots rean. Så mitt råd är nog sälj.

finansmamman sa...

Ja, det är misstänkt lugnt.