28 maj 2013

Köper Dannemora

De senaste åren har det blivit populärt att ge ut preferensaktier, nu står Ratos på tur, ingen överraskning, det röstades igenom på bolagsstämman. Ratos riktar sig till både institutionella placerare och allmänheten.

Teckningskursen är 1750 kronor per preferensaktie, den effektiva årsavkastningen beräknas till 6,8 procent, en utdelning på 100 kronor per preferensaktie om året fram till stämman 2017, därefter planeras en höjd utdelning med 20 kronor per preferensaktie och år.

Teckningstiden är 29 maj- 12 juni. Pengarna ska användas till finansiering av de senaste köpen.

Det ger en bra avkastning till relativt låg risk, ingenting är dock helt riskfritt. Men jag väljer hellre att köpa preferensaktier i Ratos än i till exempel Alliance Oil som känns betydligt osäkrare, även om avkastningen är högre. Jag vill gärna sova gott om natten.

Sover gott gör knappast de stackars aktieägarna i Northland Resources, smått otroligt att bolaget skötts så illa.

Ja, gruvbranschen har det svårt just nu. Idag rasar Dannemora Mineral efter en vinstvarning. Bolaget har stött på gråberg och järnhalten sjönk till låga 14 procent, gråbergsfickorna har nu passerats och järnhalten är uppe på normala nivåer igen, runt 40 procent.

Det här kan hända igen och ovissheten är stor om bolaget kan nå upp till förväntade produktionsvolymer. Mycket troligt att Dannemora snart behöver fylla på kassan igen.

Jag brukar undvika att investera i gruvbranschen, den är svår, men idag tycker jag ändå att det ser ut som köpläge i Dannemora. Jag chansar och köper några aktier.

I helgen var vi ut till stugan, där på strandängen blommade massor av orkidéer, Adam och Eva.


6 kommentarer:

Anonym sa...

Vad innebär preferens aktier?

Tror du på dannemora på lång sikt eller kortsikt?

Andreas sa...

Hur ser du på utvecklingen i Ratos? Jag tycker att de senaste förvärven är mycket intressanta.

Anonym sa...

100 Sek på kursen 1750 blir väl
5,7 % ?

finansmamman sa...

Hej,
Lite kort kan man säga att en preferansaktie ger förtur till utdelning framför stamaktien. Preferansaktien kan också ha företräde till bolagets tillgångar vid en eventuell konkurs.

Angående Dannemora ser jag köpet kortsiktigt.

Till Andreas,
Ja, köpen är intressanta, men jag tror det dröjer innan vi ser en vändning i bolaget. Vid lite bättre konjunktur lär innehaven ta fart.

Till Anonym,
Jo, men inräknat höjningen efter 2017 ligger den på 6,8 procent.

Samuel sa...

Du tror inte på Dannemora långsiktigt?
Hur tror du att utvecklingen før Dannemora kommer att te sig?

finansmamman sa...

Svårt att sia om utvecklingen, men jag kan tänka mig att det kommer att bli fler nyemissioner i framtiden.
Gruvbranschen är nedtryckt och upplever en förtroendekris just nu.

Jag brukar inte investera i branschen och har därför inga planer på att behålla Dannemora någon längre tid. Men nedgången känns överdriven och det finns möjlighet till en bra affär, förhoppningsvis.