27 maj 2013

På möte med Aktietorget

Förra veckan var det dags för ett Aktietorgsmöte där tre bolag presenterades inom life science sektorn, alla intressanta var och en för sig och alla i behov av att förstärka kassan. Bolag på plats var Medfield Diagnostics, AroCell och Senzime.

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade instrument som underlättar diagnostiseringen av stroke, i första hand för att kunna skilja på stroke orsakad av blodpropp eller blödning.

Det är avgörande för vilken behandling som ska ges och med Medfields produkt kan rätt behandling sättas in i ett betydligt tidigare skede än idag, kanske redan i ambulansen. Tekniken kan även användas vid övervakning av strokepatienter.

Intressant produkt. Med tanke på att ca 15 miljoner människor i världen drabbas av stroke varje år är marknaden stor och konkurrenter saknas enligt ledningen. Men hur är det ställt med intresset för produkten inom sjukvården?

Jag lyssnade till bolaget för cirka ett år sedan och bolaget verkar stå på ungefär samma ställe. Det går långsamt.

AroCell har utvecklat en produkt för test av solida tumörer och blodcancer. Metoden visar hur snabbt cancertumören växer och det gör att behandling kan sättas in på ett tidigare stadium. Produkten beräknas vara färdigutvecklad i början av 2014.

AroCell har jag också lyssnat till tidigare, läs inlägget här. Jag kan konstatera att tidplanen var för optimistisk.

Sist ut var bioteknikbolaget Senzime som utvecklar och säljer analysinstrument. Det här bolaget har kommit längre och har redan en produkt till försäljning, mätinstrumentet BioSenz som nu står inför en global lansering.

Just nu har jag inte för avsikt att investera i något av ovanstående bolag även om jag finner alla intressanta på sitt sätt. Jag är nöjd med de kryddor jag har, de får inte bli för många.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du verkar gilla medtech bolag. Vad tror du om Glycorex Transplantation (GTAB) med deras fungerande revolutionerande produkt för att "tvätta" bort antigener och kan t.ex användas vid njurtransplantationer där givare och mottagare har olika blodtyper eller som de håller på att forska i just nu, att ta fram universiell blodplasma.
Eller Neurovive Pharmaceuticals (NVP) som forskar i och har tagit fram produkter mot sjukdomstillstånd i hjärnan?
Jag tycker bägge bolagen verkar intressanta men jag har inte bestämt mig om jag ska gå in i bägge eller bara ett av dem. Om man bara ska titta på produkter och att eventuellt gå in i bolagen ovan borde det bli Glycorex eftersom de har en produkt som fungerar och har använts av 1000+ i världen men där lönsamheten inte blivit som förväntad. Neurovive har börjat testa sin produkt och är i sin linda och kan råka ut för bakslag. Som sagt vad tror du om dessa bolag?

finansmamman sa...

Hej,
ja, jag gillar Life science området. Det finns väldigt många intressanta bolag, få lyckas dock.

Många gånger är kalkyler och tidplaner för optimistiska. Man måste vara utrustad med en god portion tålamod, flera år och vara beredd på nyemissioner och bakslag.

Samtidigt finns förstås potential om det visar sig att studierna är lyckosamma, men resan dit kan vara lång.

Båda bolagen du nämner finner jag intressanta, men jag vågar inte uttala sig om framtiden.