6 oktober 2014

Behåller Skagen Global

Förra veckan var jag på möte med Skagen Fonder och fick en färsk uppdatering av deras fonder och syn på marknadsläget. Vi fick också en presentation av den nya fonden Skagen Credit, en obligationsfond som placerar globalt, främst i företagsobligationer.

Både Skagen Global och Kon-Tiki har gått hyggligt i år, men i september halkande fonderna efter jämförelseindex. Förklaringen är en generell marknadskorrektion, men några innehav har även dragit ned portföljen, däribland det ryska konglomeratet Sistema och Hyundai Motor. Skagen har även minskat i USA, marknaden anses för dyr.

Flera av tillväxtmarknaderna har vänt upp i år, värderingarna är fortsatt låga och investeringarna kommer förhoppningsvis att ge fin avkastning i framtiden. Men att tillväxtmarknaderna handlas med rabatt är nog riktigt, de är väldigt svängiga och risken är betydligt högre än i utvecklade ekonomier.

Skagen visade ett par diagram som säkert fick flera att tänka över sina placeringar. Antalet nyintroduktioner närmar sig toppåren 2007/08 då börsen stod som högst. Och visst är antalet nyintroduktioner många, det är nästan svårt att hänga med i svängarna och flera har väldigt bråttom.

Det andra diagrammet visade företagsförvärv och samgående globalt, här var det längre kvar till toppen, men en stadig uppgång. Närmar vi oss en börstopp? Skagen låter oss dra egna slutsatser...

Till slut ett sparexempel: en engångsinsättning på 100 000 kronor -07, före finanskrisen i Skagen Global, har idag vuxit till 164 000 kronor.

Den som sparat 1100 kronor i månaden samma tidsperiod, har nått upp till 154 000 kronor. Kanske blir slutsumman densamma om spararen fått ränta på ett bankkonto under tiden. Skillnaden är att den som sparat månadsvis har haft en betydligt lugnare resa och förmodligen sovit bättre på nätterna.

Här kan man roa sig med att jämföra med andra globala fonder för att se hur Skagen ligger till.

Jag har Skagen Global i ppm-systemet, jag behåller fonden tills vidare och hoppas på god utveckling.

Inga kommentarer: