18 oktober 2012

Behåller Getinge och Nokia

Rapporterna fortsätter trilla in, det är nästan svårt att hänga med, det blir en snabbtitt och noggrannare läsning vid senare tillfälle.

Eftersom jag placerar långsiktigt brukar jag inte hänga upp mig vid enstaka kvartal, ett sämre resultat ett kvartal behöver inte betyda att bolaget är på väg utför, men jag vill naturligtvis veta orsaken. Är man kortsiktig och spekulerar över rapportperioden har resultatet en helt annan betydelse.

Getinge som är ett av mina innehav har lämnat sina siffror för delåret, ungefär som förväntat, orderingången ökade med 14 procent och resultatet före skatt ökade med 4 procent för delåret. De flesta marknader visar tillväxt medan Europa och då framför allt Sydeuropa ser svagare ut.

Det viktiga är dock att Getinge står fast vid sin prognos för året, vd räknar med en tvåsiffrig tillväxt under 2012 och uttalar sig även positivt om 2013. Goda framtidsutsikter alltså, jag hoppas bolaget kommer att leva upp till målen.

Getinge är i mitt tycke ett kvalitetsbolag med bra ledning. Jag sålde mina aktier i AstraZeneca för en tid sedan och ökade i stället på mitt innehav i Getinge, det har gett bra utdelning, aktiekursen har sakta tickat uppåt och jag behåller mina aktier i bolaget.

I nuläget tycker jag också att medicinteknikbolagen känns stabilare än läkemedelsbolagen där de mindre svänger en hel del eller står och stampar som AstraZeneca.

I ögonblicket kommer Nokia med sin rapport, spännande. Jag har fortfarande kvar ett antal aktier i bolaget som jag behåller tills vidare. Det är för tidigt att räkna ut Nokia.

Inga kommentarer: