16 oktober 2012

Fortsätter på ämnet investeringsstrategi

Jag fortsätter på ämnet investeringsstrategi eftersom jag fått många frågor. En väl diversifierad investeringsportfölj bör innehålla andra tillgångsslag än aktier hävdar en del, som till exempel ränteplaceringar, fastigheter, råvaror, valutor, hedgefonder, börshandlade fonder eller bankboken.

Då går naturligtvis att få exponering mot fastigheter och råvaror genom aktier, men då finns bolagsrisken kvar. Ibland kan det vara en fördel att handla direkt med råvaran genom till exempel certifikat, det har jag provat med viss framgång när det gäller olja.

Jag har inga ränteplaceringar för närvarande utan kapitalet placerar jag hellre på ett bankkonto med bra ränta.

Börshandlade fonder, etf:er har blivit populära de senaste åren och det är något jag brukar handla med, framför allt Xact Bull och Bear. Vid riktigt oroliga tider händer det att jag skyddar portföljen med Bear. Jag gillar etf:er, de är lätta att handla med och avgiften är oftast låg.

Ibland handlar jag med hävstångssprodukten mini futures, men där är det lätt att bränna sig om investeringen går åt fel håll. Den senaste tiden har det varit svårt att läsa marknaden och då är det bättre att låta bli den typen av investeringar.

Jag är nyfiken och provar ofta på nya investeringsslag. Genom åren har jag handlat med till exempel valutor och råvaror, med blandad framgång ska sägas. Men jag återkommer alltid till aktier, det är mitt område och det har gett mig mest utdelning och så är det roligt.

Alla är vi olika och det gäller att hitta den strategi som man trivs bäst med, det finns inget rätt eller fel. Mitt intresse är aktier, då är det också naturligast för mig att placera i aktier, för andra kan det vara råvaror eller hedgefonder.

Nu startar en intressant period på börsen, rapportsäsongen är igång. Jag tror på en fortsatt långsam börsuppgång i höst, det finns en hel del positivt att ta fasta på, men skuldkrisen kan naturligtvis ställa allt på ända.

Inga kommentarer: