18 mars 2009

Bli inte ett reklamoffer

Jag har just kommit hem från bilbesiktningen och glädjande nog gick bilen igenom utan anmärkningar. Efter alla besök på verkstan borde den också göra det.

Det pratas mycket om flytt av tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar. I dagsläget skulle jag vara försiktig med att flytta min pension, det är fortfarande oroligt och fler återtag kan komma, man vet inte av vem, men Skandia Liv har dock förvarnat.

De försäkringsbolag som idag går ut med helsidesannonser och presenterar sig som årets vinnare får vi hoppas inte blir morgondagens förlorare. Med en liten del placerad i aktier har vissa bolag den senaste tiden legat rätt men marknaden kan svänga snabbt. Ett specifikt år har heller inte så stor betydelse eftersom de flesta har en lång sparhorisont när det gäller pensioner.

Man måste noga studera avgifter, villkor och avkastning och det är inte alltid helt lätt. Jag tycker för mycket fokus läggs på avgifterna, det är minst lika viktigt att se hur avkastningen ser ut och hur de olika bolagen presterat under årens lopp.

Det är bra med flytträtt men jag avvaktar.

www.finansmamman.blogspot.com

2 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med dig - flyttar man nu, så kan man i värsta fall drabbas av två återtag. Både hos det nya och det gamla bolaget. Detta pga att en flytt tar lång tid, så man kan inte "passa på".

Anonym sa...

Om man läser studier på området ( finns bara från USA på riktigt lång sikt) så har du fel. Ser man på 20 års sikt är det bara indexförvaltning till minsta avgift som gäller.