3 mars 2009

Föredömligt Husqvarna

Jag har fått brev från Husqvarna angående nyemissionen. I brevet berättar man om nuvarande marknadsläge, hur man ser på framtiden och bakgrunden till nyemissionen. Anledningen är att stärka finanserna och tillvarata affärsmöjligheter som dyker upp.

Man får också veta att emissionen är fullt garanterad av bolagets större aktieägare. Vidare blir man uppmärksammad på alla datum som gäller för emissionen. All den här informationen kan man förstås hitta ändå genom lite letande på nätet, info kommer också från banken, dock utan bakgrundsinfo.

Jag uppskattar att Husqvarna gjort sig besväret att skicka denna information till sina aktieägare, tänk om fler bolag kunde ta efter. Brevet är mycket informativt, inte påstridigt och ger ett positivt intryck.

Samma dag fick jag också brev från Skandia Liv. Man berättar först i positiva ordalag om de miljarder som nu betalas ut kollektivt till Skandia Livs kunder efter skiljedomen, knappast märkbart för oss sparare.

Varning utfärdas för att det kan bli aktuellt med sänkning av försäkringskapitalet om börsfallet fortsätter, det är väl det brevet egentligen handlar om.

Själv tittar jag inte så mycket på överskottet i pensionsförsäkringen utan mest på det garanterade beloppet. Finns det ett överskott den dag jag ska börja ta ut försäkringen ser jag det som en bonus. Hur som helst är det bra med information även om den är negativ.

www.finansmamman.blogspot.com

Inga kommentarer: