25 september 2009

Funderingar runt PPM

I dagarna tas beslut om att avveckla Premiepensionsmyndigheten, PPM. Istället bildas en ny myndighet, Pensionsmyndigheten, som ska ta hand om vårt PPM-sparande.

Där ska även Försäkringskassans pensionsverksamhet ingå och tanken är att alla statliga pensioner ska hanteras på ett och samma ställe. Äntligen!

Planerna på att införa avgifter för byten av PPM-fonder verkar vara lagd på is. Man talade om fyra fria fondbyten per år och därefter skulle en avgift på 20 kronor per byte utgå, det tycker jag låter rimligt.

Transaktionskostnaderna delas av alla sparare oavsett om man är långsiktig eller gör täta fondbyten.

Jag har svårt att förstå hur man kan bli upprörd över att en mindre avgift skulle tas ut, det är väl snarare så att vi långsiktiga sparare som får vara med och betala alla transaktioner borde reagera när avgiften uteblir.

Att vara aktiv ger högre avkastning säger statistiken, men det innebär ju inte att man behöver byta fonder flera gånger i månaden.

Jag tror att man kan vara minst lika lyckosam genom att ha en mer långsiktig strategi och vara aktiv genom att byta fonder när man så anser att det är befogat.

Jag har noterat att några livbolag höjer återbäringsräntan. Skandia Liv höjer från 0 procent till 4 procent, det tackar jag för.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Regeringens pensionsgrupp, där fem riksdagspartier är representerade, ställde sig på torsdagen bakom förslaget att införa ytterligare nya statliga placeringsalternativ i premiepensionssystemet.

– Det är förvånande att regeringen ställer sig bakom ett helt nytt statligt alternativ som gör att de privata aktörerna inte kan konkurrera på lika villkor som staten, säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.


Tunga remissinstanser som Konkurrensverket, Finansinspektionen och Svenskt Näringsliv avfärdade liksom Fondbolagens förening i sina remissvar i juni förslaget om att införa så kallade Kepor, Kostnadseffektiva placeringsalternativ. Dessa Kepor ska skötas i statlig regi av 7:e AP-fonden och finnas vid sidan av de statliga generationsfonder som ska ersätta Premiesparfonden (ickeväljarfonden). Fondbolagens förening anser att det krånglar till premiepensionssystemet.

Vid Pensionsgruppens möte på torsdagsförmiddagen fattade partiernas representanter trots det beslut om att ställa sig bakom Keporna.

– Det är som att ha två olika pensionssystem i ett, vilket blir förvirrande för pensionsspararna. Tidigare har föreningen tillstyrkt att den statliga ickevalsfonden Premiesparfonden blir valbara generationsfonder. Den ändringen är fullt tillräcklig, säger Pia Nilsson.

– Kostnadseffektivt placeringsalternativ är ett jättebra namn, men det kännetecknar snarare hela premiepensionssystemet där snittavgiften på de valbara fonderna ligger på 0,3 procent, vilket i genomsnitt är en rabatt på mer än hälften av avgiften.

Bakgrunden till att regeringen vill införa de nya Keporna skulle vara att alltför få sparare är aktiva i dagens Premiepensionssystem. Men lösningen är inte att införa nya statliga alternativ med val av risknivå i stället för fond. Att enbart välja en risknivå anser föreningen skulle kunna leda till att spararna har mindre kunskap om vad detta innebär än om de valt specifika fonder.

Fondbolagens förening anser snarare att mer behöver göras för att hjälpa väljarna att göra ett informerat fondval i premiepensionssystemet via det befintliga och väl utbyggda fondtorget. Att få i dag väljer fond via myndighetens beslutshjälpmedel ”Lotsen” visar på bristerna i stödet.

– Fler bör uppmuntras att vara aktiva. Många har aldrig gjort vare sig ett val eller ett omval i premiepensionssystemet. Men att införa nya statliga alternativ är inte rätt väg att gå, säger Pia Nilsson.

Keporna kommer nu att finnas med i den lagrådsremiss som regeringen ska lämna till lagrådet. Den proposition som lagrådet därefter lägger fram överlämnas till riksdagen den 21 oktober.


Läs Fondbolagens förenings remissyttrande från juni på: www.fondbolagen.se

finansmamman sa...

Tack för länken!

Jim sa...

Jag tycker det är svårt att finna motiv för avgift för fondbyten inom ramen för PPM, systemet är påtvingat, det är ingen produkt som den enskilde valt. Men att kollektivet ska bära bördan är heller ingen bra lösning, det blir som en extra skatt, alla tvingas betala samtidigt som användningen av produkten är oerhört ojämnt fördelat, precis som resten av min lön.

Personligen är jag av den i svensk kontext radikala åsikten att pensionen är pengar som jag arbetat samman, de bör jag därför till 100% administrera och placera själv. Folk klarar av att försäkra sina bilar, då borde de klara av att försäkra sig själva.