9 september 2009

Har AcadeMedia mer att ge?

AcadeMedias aktie har gått upp en hel del på sistone, frågan är om den orkar fortsätta uppåt. Ett område man verkar inom är vuxenutbildning. Där seglar man i medvind just nu när arbetsmarknaden ser ut som den gör. Risken finns för ett stort tapp när arbetsmarknaden vänder upp igen.

Störst verksamhet och omsättning har man i gymnasieskolan ca 50 procent. Där kommer elevkullarna att minska framöver.

Nu ska man göra en större satsning på för-och grundskolan för där kommer en ökning av årskullarna att ske. Det är nog riktigt tänkt, men som jag skrivit tidigare tror jag att i takt med att den kommunala skolan förbättras kommer överströmningen till friskolor att minska.

Det är bra med konkurrens, friskolor behövs. Genom konkurrensen har det skett en förbättring av de kommunala skolorna den senaste tiden, även här sätts eleven numera i centrum.

Jag tror inte att en ny regering skulle stoppa friskolor, däremot blir det säkert någon form av reglering. Det skulle naturligtvis inte vara bra för AcadeMedia.

Jag känner viss tvekan inför aktien, kanske det mesta är taget. Jag behåller ändå de aktier jag fick då Bure delade ut bolaget till sina aktieägare, men jag köper inte fler.

Idag ser börsen lite avvaktande ut.

Inga kommentarer: